Příspěvek od magistrátu
Možná nebude tak běžně známé, jaké částky dostávají jako dotaci od magistrátu jednotlivé městské části (celkem jich je 57). Srovnávacím parametrem je dotace na jednu osobu a pohybuje se pro rok 2008 od 2560 Kč do 5510 Kč. Nejvyšší částkou se může pyšnit Praha 22 (Uhříněves), a to 5510 Kč/osobu, nejnižší částkou 2300 Kč/osobu (stanovené minimum) to jsou z „historických“ městských částí Praha 8 a Praha 9, a dále pak „okrajové“ městské části jako Zličín, Vinoř, Zbraslav a pod. Praha 7 se nachází se svými 2560 Kč/osobu někde uprostřed mezi příjmy většiny historických městských částí.

Příjmy
MČ hospodaří ročně s celkovými příjmy kolem 387 milionů Kč. Z toho vlastní příjmy činí kolem 62 milionů korun, dále jsou to dotace z hlavního města Prahy (kolem 110 milionů Kč), dotace ze státního rozpočtu (kolem 18 milionů Kč) a další zdroje financování, převody, a pod. Mezi vlastními příjmy například figurují:
daň z nemovitostí..........................8 600 000 Kč
správní poplatky..........................17 000 000 Kč
místní poplatky celkem...............24 350 000 Kč
odvod výtěžku z provozu loterií....6 000 000 Kč
poplatky za znečišť. živ. prostř......7 000 000 Kč
nedaňové příjmy............................5 879 000 Kč

Na místních poplatcích se pak podílejí částkou:
1 300 000 Kč poplatek ze psů,
7 000 000 Kč za užívání veřejného prostranství,
6 000 000 Kč ze vstupného,
500 000 Kč za lázeňský a rekreační pobyt,
550 000 Kč z ubytovacích kapacit,
9 000 000 Kč z provozovaných heren.

Výdaje
Značnou výdajovou položkou jsou mzdové a související náklady (odvody, sociální pojištění a pod.) celkově kolem 110 milionů Kč. Z dlouhého seznamu jsou dále bez ohledu na velikost vybrány některé údaje spíše pro zajímavost, nebo možná i k zamyšlení. Podle toho, jak co a jak koho zaujme.

Odpady:
služby - vývoz košů (vč. košů na psí exkr.), odvoz vánočních stromků apod.: 1 228 500 Kč
materiál - nákup košů (vč.košů na psí exkr.) a jejich náhradních dílů apod.: 55 000 Kč
služby - úklid černých skládek: 179 200 Kč

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:
poradenská činnost (např. znalecké posudky): 22 000 Kč
opravy a udržování - údržba veřejné zeleně, opravy poškoz. mobiliáře, apod.: 4 000 0000 Kč
dary - květinové truhlíky: 250 000 Kč
"Komplexní rekonstr. Řezáčova nám. vč. zeleně" : 12 354 800 Kč
"Rekonstrukce vnitrobloku U Průhonu": 6 500 000 Kč
"Rekonstrukce zeleně u sv. Antonína vč. úpravy chodníků" - vazba na pěší zónu Strossmayer.nám.: 7 200 000 Kč

Různé k ochraně ovzduší a ekologické záležitosti:
služby - mlžení a kropení chodníků a komunikací: 250 000 Kč
služby - drobné projekty a propagační materiál: 100 000 Kč
služby - "Praha 7 - místo pro život": 90 000 Kč
služby - úklid chodníků vč. psích exkr.: 14 868 700 Kč
údržba dětských hřišť: 448 800 Kč

Doprava:
"Chodníkový program": 4 500 000 Kč
drobné dopravní projekty blíže nespecifikované a poradenská činnost (z r. 2007 objem 550 200 Kč): 1 138 100 Kč

Rekonstrukce školek a škol:
"MŠ Tusarova"- dokončení reko zařízení školního stravování: 5 705 100 Kč
"MŠ U Uranie" - dokončení PD na reko části objektu a zahrady: 461 900 Kč
přestavba prostor - zvýšení počtu tříd: 15 000 000 Kč
"MŠ Letohradská"-nákup konvektomatu - schváleno v r. 2007: 381 200 Kč
rekonstrukce budovy: 11 500 000 Kč
rekonstrukce školního stravovacího provozu: 19 700 000 Kč
"MŠ U Studánky"-rekonstrukce fasády: 5 000 000 Kč
"MŠ, ZŠ Tusarova, MŠ, ZŠ Letohradská"-projekt.dokumentace(PD) na reko budov z r. 2007: 6 000 000 Kč
finanční kompenzace za MŠ U Průhonu: 123 000 Kč
"ZŠ Tusarova"-rekonstrukce školního stravovacího provozu: 19 700 000 Kč

Kultura, sport:
neinvestiční příspěvek PO KD Vltavská: 6 310 000 Kč
služby - vydávání HOBULETU: 2 427 100 Kč
výdaje úseku kultury - akce pro občany: 2 993 000 Kč
výdaje úseku sportu - akce pro občany: 935 000 Kč

Sociální:
"Projekt a přípravné práce pro zřízení objektu pro seniory (Tusarova 42, 44)" - příprava výstavby: 8 500 000 Kč

Rozvoj:
"Úprava Strossmayer.nám. a ul. M. Horákové"-dokončení II. fáze: 8 000 000 Kč
"Polyfunkční objekt Vltavská (radnice, SAZ, KD)" : 2 146 500 Kč
"Obytná zóna Komunardů": 529 900 Kč
právní a odborné posudky, konzultace, student. práce, výstavy, víceparé, apod.: 435 000 Kč

Pokud někoho tento vzorek čísel zaujal, má možnost k podrobnějšímu studiu nahlédnout v přílohách výše odkazovaného usnesení rady č. 102/08 z 22.1.2008. Zajímat by ale v principu tato čísla měla všechny občany Prahy 7.