Co radu tak rozlítilo, že zavedla dosud nejrazantnější restriktivní opatření?
Odpověď na tuto otázku zná asi jenom rada MČ Praha 7, něco se však dá vydedukovat z časových sousledností. Někdy kolem 10.1. se začaly objevovat příspěvky, které se soustředily na kvalifikaci jednotlivých členů rady, na výběrová řízení kolem vydavatele časopisu Hobulet, a pod. V žádném z těchto příspěvků se neobjevilo věcně nic, co by nebylo známo i dříve. Vzdělání zvolených zástupců občanů bylo známo před volbami, a nebylo evidentně překážkou pro občany dát jim svůj hlas. Výběrová řízení kolem vydavatele Hobuletu byla diskutována dokonce i na setkání rady s občany, takže opět žádná novinka, která by měla způsobit úlek rady. No a nakonec výpisy z obchodního rejstříku o firmách starosty Ječménka jsou taktéž veřejně dostupné. Takže mně reakce rady, která slovy K. Kryla „zakázala psát a zakázala zpívat“, přišla naprosto neadekvátní a veskrze amatérská. Možná je nejblíže skutečnosti vysvětlení starosty: „Naším cílem rozhodně není kohokoli omezovat či cokoli cenzurovat, chceme pouze, aby tato služba fungovala co nejefektivněji, což množství nepatřičných, samoúčelných a v řadě případů prvoplánově urážlivých příspěvků nyní prakticky znemožňovalo.“
Tedy, rada se urazila. Ale kdyby šlo jenom o urážlivé příspěvky, měli i dosud nástroj, jak nevhodné příspěvky vyřadit. Jenomže když se naskytne příležitost, proč nespláchnout i kritiky? Kritiky, kteří se sice vyjadřují korektně, ale argumentují fakty, a proto jsou mnohem nepříjemnější ?

Na vysvětlení starosty je přitom paradoxní to, že opatření má vést k co nejefektivněji fungující službě: toto opatření by ovšem nebylo třeba, kdyby ty služby efektivně fungovaly. Protože původ většiny diskusí byl právě v nedostatečně fungujících zmiňovaných službách. Dále, chci-li něco zefektivnit, tak si to připravím koncepčně. Těžko lze ale za koncepční považovat jiné vyjádření starosty, že „Na vývoji budeme dále pracovat a pravděpodobně se zaměříme i na variantu, která by Vám poskytla možnost vzájemných diskusí, aniž by byl narušen stávající systém otázek a odpovědí.“ Kdyby se jednalo o koncepční zásah, tak musí mít rada minimálně jasno, co vlastně připustí a co ne. Samotné provedení akce, kdy se změní pravidla, a pak se podle nich provádí čistky se zpětnou platností, pamětníkům jistě živě připomene něco dávno minulé.

Bylo to opravdu nutné?
Nebylo to poprvé, kdy se našla skupina účastníků DF, které se vehementně navezla do vedení radnice. V minulosti to vedlo k zavedení registrace a poté se situace poněkud zklidnila. Tenkrát bylo také oprávněné podezření (vzpomínáte, stopkomunistumvods?), že s občany ty různé anonymní přestřelky nemají nic společného, ale svezli se s tím nakonec všichni. Teď to je až nápadně podobné.

Nicméně, dotazy na vzdělání, bydliště, podmínky výběrového řízení, podnikání starosty, atd., nepovažuji věcně za nijak urážlivé ani nepatřičné. Jiná věc pak je forma. Když se o mně ví, že jsem původním povoláním číšník, a nazve mě někdo pinglem, tak mě to asi taky naštve. Protože to je řečeno právě s tímto úmyslem. A tady to má zase dva aspekty: Jestliže to slyším od člověka se jménem, tak si to s ním můžu vydiskutovat otevřeně z očí do očí. Když se k tomu ale uchýlí někdo maskován přezdívkou, považuji to za zbabělé a podlé a hodím to za hlavu. Většina normálních lidí si o tom utvoří svůj názor a většinou korektní.

Takže, když si to shrnu, použitý cenzurní zásah byl nepřiměřený, a pokud nejde o promyšlenou likvidaci diskusních fór, pak nadělal víc škody než užitku a postihl spíše okolí, než ty, na které byl jakoby zaměřen. Podobně jako v minulosti i nyní se lze domnívat, že jde o jinou hru, než o hru mezi občany a vedením radnice.

Co bude dál?
Je zřejmé, že tiskové oddělení na svoji funkci cenzora nestačí. Takže na DF trčí příspěvky, které jsou podobné těm, co radu urazily, v koši skončily příspěvky, které přinášely obyčejné věcné informace. Nevím, kam to vše bude směřovat, protože žádnou koncepci tady nikdo nepředložil, ale vidím následující možnosti:
1. Rada se chytí za nos a uzná, že to trochu přepískla, občanům se omluví a vše vrátí do původních kolejí s tím, že do koše se budou přesouvat ty opravdu závadné (agresivní) příspěvky. Po týdnu si na tuto epizodu nikdo ani nevzpomene. To by bylo řešení sice chlapské, ale v našich poměrech spíše sci-fi.
2. Rada sice uzná, že se unáhlila, ale nechá to spíše postupně vyhnívat a vracet se do dřívějších zaběhlých kolejí samovolně. To za předpokladu, že skutečným cílem není likvidace diskusních fór.
3. Cenzura bude nějakou dobu ještě vzdorovat, ale protože si se „závadnými“ příspěvky nebude schopna poradit, tak rada prostě diskusní fórum zruší. Bude to jak v Praze 5, kde je starosta absolutní diktátor, a všichni ostatní musí být pěkně zticha.

Žádná další možnost se mi nerýsuje, protože to by musela existovat nějaká ta koncepce....