Kapitola 6:
Zápisy Mgr. Nového pod drobnohledem Ing. arch. Meisnera
(Jak bylo zasláno e-mailem adresátovi)

Vážený pane magistře Nový.
1) K rozeslaným "zápisům".
V průběhu uplynulých 5 měsíců byla opakovaně připomínána samozřejmost,- zápisy z jednání. To jste neudělal, A21 je Vaší hlavní náplní práce na plný úvazek (co tam pro Boha celý ten čas děláte?). Nyní nám s až pětiměsíčním zpožděním posíláte jakési cáry jež nazýváte "zápisy".
Jako pracovník úřadu pane magistře víte, že záznamy resp. zápisy se dělají obvykle max.do 14 dnů. Pokud je zápis takto stručný, dělává se nejlépe přímo na konci jednání, aby byl jasný konsenzus zůčastněných a nikdo se necítil ošizen. Nebo jej zapisovatel obratem rozešle k vyjádření, a následně udělá čistopis, který pak mohou všichni podepsat. Internet máme všichni.
Ty rozeslané texty jsou snad Vaše pracovní poznámky či co, ale buď jste nedával pozor, nebo klamete. Za naprostou nestydatost považuji "zápis" z 28/6.2007, pár bodů vytržených z konextu. Budu- li mluvit za sebe, cudně jste zcela pominul "maličkost", že na tomto jednání byl prezentován grafický rozbor podmínek náměstí který podpořil opodstatněnost připomínek účastníků, byla tam prezentována grafická podoba možného ozelenění včetně výčtu vhodných druhů nízké a střední vegetace, vhodnějšího parkování, prostorové rezervy pro budoucí obnovu stromů atd. (V revidovaném zápisu toto částečně Mgr. Nový napravil – pozn. Tinka).
Bez sebemenšího zájmu ze strany úřadu, přestože připomenuto, že zákresy zohledňují výsledky jak brainstormingů, tak letošní připomínky účastníků A21 a jsou v příkrém rozporu s projektem sledujícím cíle vedení OŽP. Stejně tak Vám ze zápisu unikla moje nabídka CD jež jsem měl s sebou, prokazujícího, že Ing.Horská tehdy klamala tvrzením, že do r.2004 se místní vegetace udržovala. Nebyla to maličkost, zubožený stav náměstí dík dlouhodobému zanedbání péče (povinnost vlastníka pozemku dle zák.131,§35,odst.1,2,3) byl pokrytecky zneužit jako důvod k nynějšímu vandalismu OŽP resp. Ing.Horské.Atd atd. Stejně bezcenné jsou Vaše zápisy pozdější (červenec, říjen 07), ve kterých výroky lidí vytrháváte z kontextu, významově posouváte, resp.lžete.

2) Jednání.
Vámi zmíněná "jednání ohledně změn projektu" zpětně ilustrovala, že ze strany úřadu šlo o bluff, vůle ke změně na straně úřadu nebyla, výsledek vypadá podle toho. To, že úřad lidi tahal 5 měsíců za nos je horší, než kdyby se nekonalo nic.

3) Kdo je vlastně A21?
A21 je (by měl být) veřejný dialog který radnice zohlední. Pokud netušíte, přečtěte si aspoň dodatečně třeba na www.Cenia, která Vás zastřešuje. Obyvatelé Prahy 7, kteří se sešli a o náměstí jednali v roce 2004 a v r.2007, se k dialogu odhodlali na základě plošně rozšířených oznámení publikovaných úřadem MČ P7 na internetu a v Hobuletu. Jejich názory jsou proto relevantní a odrážejí většinové mínění na tento prostor. Kromě zmíněných zástupců veřejnosti (viz. Váš rozdělovník) nám nebylo sděleno, že by zde existovala nějaká jiná případná skupina „participujících - A21" Nicméně pan starosta a místostarosta se při obhajobě nekrofilního projektu ohání údajnými opačnými názory jiných, blíže neurčených "občanů". Obávám se, že nikdo z nás je neviděl. Buď neexistují, a je to špatně. Anebo existují, ale jinde a je to také špatně. Vedení MČ Prahy 7 nám tak potvrdilo, že tato A21, kterou administrujete není platforma pro dialog s radnicí. Kdybyste byl poctivý, tak o této skutečnosti informujete ty sponzory a donory, kdo
na to radnici přispívají a pro které se celá tato hra inscenuje.

4) Takže na závěr Vás pane magistře zde veřejně žádám s odkazem na zák.106/1999 o sdělení, z jakých fondů je sponzorována Agenda 21 na Praze 7 (Strukturální fondy? SFŽP ? ESF?....)

Děkuji Vám, s pozdravem. Zdeněk Meisner.

Kapitola 7: Finále aneb kdo vlastně prohrál?
K červnovému setkání občanů s vedením radnice k budoucí podobě Řezáčova náměstí připravil Ing. arch. Meisner pracovní dokumentaci, kde se pokusil poukázat na příčiny současného stavu náměstí, včetně shrnutí námětů, jak s ním dál. Zde je ukázka z této dokumentace:
1
Severní partie: hustá hradba červených cotoneasterů. Plazivé cypřiše v popředí bohatě nasazují (světlé konečky). Polámané hnědé „vězeňské“ oplocení odpovídá dlouhodobé „péči“ o náměstí.
Takže je nasnadě otázka: Keře zlikvidovat a prostor zadláždit, nebo jim dát nějakou fazónu a pečovat o ně?
2
JZ kvadrant centrální části náměstí – keře bujné,snesou i tvarovou úpravu popř. rozšíření druhové skladby, místo je zjevně vhodné. Na jaře bohatě kvetou. Přes nedostatek závlahy (a kontaminaci výkaly) je dík relativnímu dostatku světla přítomno i bylinné patro – směsice trav a stínomilného podrostu.
Což takhle neničit, ale naopak – přidat sem např.hortenzii řapíkatou (hezky a dlouho kvete, v případě sucha nutná závlaha) nebo některý z podražců či brslenů, na slunný okraj růži svraskalou, krásné velké voňavé květy, snese i relativní sucho.
OBR 3
OBR 4
Dnes se zdá být už rozhodnuto. V pátek 16.11. vyrostly kolem náměstí ploty, stromy byly obaleny prkennou ochranou. Chudáci stromy. A takto to momentálně vypadá:

Občané svoji představu o podobě Řezáčova náměstí prohráli. Prohráli opravdu ale jenom ti, kteří chtěli uchránit zelenou oázu v šedi domů, vozovek a chodníků? Neprohráli nakonec všichni, i ti co jim to je jedno? To nakonec ukáže čas, i když se říká, že člověk si i na šibenici zvykne. Stejně jako když kdysi nebyl Stalin, pak byl Stalin a zase není Stalin...
Jedno ale lze říci téměř s jistotou – důvěra v opravdovost spolupráce radnice s občany dostala pěkně na frak. A ta se obnovuje přinejmenším stejně obtížně, jako jako úbytek zeleně v naší prachem pokryté městské části. Ale kdo ví, možná to tak má být ?

Uspořádal a doprovodným textem opatřil I.Tinka