Kapitola 2: Oficiální zápisy pana Mgr. Nového ze setkání s občany
Zápisy jsou seřazeny chronologicky, pro nezasvěcené doplníme zkratky: OŽP – odbor životního prostředí (hraje v těchto hrátkách velmi důležitou roli), PSO (nikoliv Pražská stavební obnova, ale pracovní skupina občanů), TSK – technická správa komunikací, SZ - ?
Kromě grafické úpravy nebylo do těchto záznamů nijak zasahováno, jsou v původním znění, i když s vědomím, že v řadě případů může heslovitost zkreslit smysl původního vyjádření jednotlivých účastníků. Autentičnost záznamů ze setkání dokresluje celkový obraz o komunikaci mezi radnicí a občany.

28. červen
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY OBČANŮ PRAHY 7
Dne: 28. 6. 2007 od 13.00 Téma: Řezáčovo nám.
Přítomni: Štěpánková, Štěpánek, Holý, Kulhánková, Kulhánek, Látalová, Kašpárek, Janková, Tylová, Tinka, Černý, Vidová, Hofman, Buštová, Meisner, Kalvoda, Mirovský.
za MČ Praha 7: Místostarosta Neuberg, ved. OŽP Horská, Nový

Jednání se měl zúčastnit i Arch. Pražák, ten se však z důvodu pracovní vytíženosti nemohl dostavit

Program jednání PSO:

1/ Rekonstrukce Řezáčova nám. – zjištění konkrétních připomínek skupiny občanů, kteří se přihlásily do projektu Pracovní skupina občanů

Hlavní body z jednání (požadavky občanů):

Požadavek na navýšení ploch zeleně
Požadavek na zlepšení údržby (zahradník)
Vodotrysk
Nezadláždit stromy – požadavek na rozšíření nezadlážděné plochy okolo stromů
Auta parkování našikmo
Zvýšené záhony
Arch. Meisner prezentoval grafické návrhy možného řešení ŘN s větším zastoupením zeleně
Nebesák – zvážit možnost umístění vodního prvku napájeného pouze dešťovou vodou
Skupina občanů vyjádřila pochybnosti o výběrovém řízení na projekt rekonstrukce
Místo zadláždění nízká a plazivá zeleň
Hlídač k zajištění bezpečnosti a čistoty na Řezáčově nám.
Doplnění laviček s možností vzájemné komunikace
Studna – vypustit zavlažování v návaznosti na využití studny
Osvětlení – vyjádřili pochybnosti nad dostatečností osvětlení prostoru náměstí

Úkoly vzešlé ze zasedání SZ :
Svolat další jednání s účastí Arch. Pražáka v pozdějších odpoledních hodinách, cca na 17. hodinu.

11. červenec
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY OBČANŮ PRAHY 7
Dne: 11. 7. 2007 od 17.00 Téma: Řezáčovo nám.
Přítomni: Štěpánková, Štěpánek, Látalová, Kořínek, Tylová, Tinka, Černý, Buštová, Meisner, Arch. Pražák.
za MČ Praha 7: Místostarosta Neuberg, ved. OŽP Horská, Nový

Program jednání PSO:

1/ Rekonstrukce Řezáčova nám. (ŘN) – diskuse nad možnostmi úprav dle konkrétních připomínek skupiny občanů, kteří se přihlásily do projektu Pracovní skupina občanů.

Hlavní body z jednání:

Buštová – Zadláždit ŘN je dobrým řešením (názor občanů Heřmanova 10)
Látalová – Lavičky jsou nepohodlné.
Tylová – Komu jsou určené takto nepohodlné lavičky? Jsou nepoužitelné pro seniory!
Pražák – Je možné doplnit sezení o sedací prvky (zpohodlnit)
Tinka – Šla by zeleň po okraji náměstí..
Buštová – Nechceme nepohodlné lavičky.
Tylová- Jaká je cena jedné lavičky?
Neuberg – Cena vzejde z výběrového řízení.
Látalová – Lavičky řešit jako profilovaná sedátka, tak, aby se na nich nedalo ležet!
Meisner – Čím se osázejí květináče?
Pražák – Nic konkrétního není určeno, mělo by se jednat o vyšší rostliny členící prostor.
Meisner – Pražák splnil zadání. Osvětlení „plovoucích laviček“ je rozumným řešením v prostředí velmi špatné údržby ze strany obce.
Horská – Vytipovali jsme 3 místa pro možné rozšíření zeleně mimo kořenový systém jerlínů.
Meisner – Vodní prvek by měl mít ztrátový režim.
Neuberg – souhlas se třemi úkoly, které vyplývají ze dnešního jednání, a to: posudek na jerlíny, zapracovat zeleň na 3 vytipovaných místech a úprava laviček.
Buštová – Jak to, že na Praze 6 mají stromy v ulicích, jak to, že se oni dokáží s TSK dohodnout?
Tylová – Posouzení osvětlení (světelně technický projekt) přidat k výše zmíněným 3 bodům.
Meisner – Dosázení stromů, které výhledově nahradí jerlíny.
Tylová – Stromy na chodnících okolo Řezáčova nám.

Úkoly vzešlé ze zasedání SZ :
Nechat zpracovat znalecký posudek na vliv zadláždění na zdravotní stav jerlínů.
Zapracovat zeleň na 3 vytipovaných místech
Úprava laviček
Posoudit osvětlení, zda je vyhovující, popřípadě doplnit.
Svolat další jednání, až budou vyřešeny výše zmíněné úkoly.

3. říjen
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY OBČANŮ PRAHY 7
Dne: 3. 10. 2007 od 17.00 Téma: Řezáčovo nám.
Přítomni: Štěpánková, Štěpánek, Tylová, Tinka, Černý, Buštová, Meisner, Hofman, Hofmanová, Boháčová, Pražák.
za MČ Praha 7: Neuberg (přítomen druhou polovinu jednání), Horská, Nový

Program jednání PSO:

1/ Rekonstrukce Řezáčova nám. (ŘN) – seznámení s výsledky zapracování připomínek skupiny občanů (kteří se přihlásily do projektu Pracovní skupina občanů) do projektu rekonstrukce ŘN.

Hlavní body z jednání:

Nový – přivítal a navrhl body jednání
1. Navýšení zeleně na vytipovaných místech
2. Posudek na jerlíny
3. Osvětlení na ŘN
4. Úprava laviček

Meisner – Upozornil na domnělý nesoulad v informování veřejnosti

Pražák – Odprezentoval postup jednání s památkáři ohledně navýšení zeleně, který dopadl záporně a posudek v kopii poskytl občanům.

Tylová – Jak jste s památkáři jednali, měli jste jen jednu variantu?
Pražák – Je to věc principu, nejde o počet variant. Památkáři nechtějí akceptovat námi navrhované změny.

Tylová – Kdyby jste měli 3 – 4 návrhy změn, jistě by se Vám podařilo najít společnou řeč.
Pražák – MČP7 nepožadovala celkovou úpravu projektu. Představa památkářů je spíš křižovatka.

Meisner – Jde tedy o zadání MČP7! Projekt neodpovídá plánovacímu víkendu, jeho výsledkům, ani závěrům minulého jednání.

Nový – Vyvrátil argumentací skutečností z minulého jednání připomínky. Tyto skutečnosti potvrdily účastníci minulého jednání.

Tylová – Tímto končí debata o zeleni, takto jsme si výsledek nepředstavovala..

Horská – Odprezentovala znalecký posudek na stavební práce a jerlíny. Rekonstrukce ŘN nebude mít záporný vliv na životaschopnost jerlínů, pokud budou dodrženy podmínky vyjmenované v posudku, především se jedná o provádění prací nad kořenovým systémem jerlínů, které budou muset být prováděny bez použití mechanizace.

Meisner – Pane Pražáku, máte řez náměstím? Paní Horská, co jste udělali proti uhynutí Javorů a Lísek v parčíku v Kostelní ulici. Jak je možné, že projekt, který měl stát 8 mil. bude stát 12 mil.?
Pražák – Řez je součástí projektu a předal projekt k nahlédnutí.

Štěpánková – Na rohu Dukelských Hrdinů a Šimáčkovy ulice hynou stromy. Co s tím budete dělat? Nerozumím vyjádření památkářů.
Pražák - Vysvětlil nejasnost, dospěli ke shodě.

Tylová – Vysvětlila vyspádování z projektu.
Štěpánek – Kořenový systém je pod celým náměstím a jeho jakékoliv porušení znamená uhynutí stromů.
Neuberg – Budeme respektovat znalecký posudek a práce budou prováděny ručně.

Tylová – Proč je nutné přemístit inženýrské sítě?
Pražák – Je to nutné vzhledem k novým normám.

Meisner – Upozorňuji na to, že celá věc se dá řešit tím, že se ŘN nezadláždí. Jak úřad dohlížel na hloubení u kaštanů v Letenských sadech? Kdo nám zaručí, že jerlíny nedopadnou stejně? Jak bude úřad dohlížet na stavbu? Požaduji dostatečný dohled dle zákona.
Neuberg – Máme dozor v rámci smluvních vztahů.

Meisner – A kdo hlídá dozor?
Neuberg – Máme dozor a víte, že např. rabátka v Kostelní jsme doplnili.

Meisner – Nevtahujte sem Kostelní ulici, jestli máte betonofilní stromy, jedině ty tam přežijou. Problém je, že rabátka jsou plná betonu.

Nový – Vraťme se k tématu a mluvme o ŘN.

Tylová – Bylo vypsáno výběrové řízení, to znamená, že se nic nezmění..
Neuberg – vše bylo vyřízeno před zadáním výběrového řízení (posudek, zeleň, lavičky).

Tylová – Cena projektu je ovlivněná parkovacími stáními, nešlo se jejich posunutí vyhnout?
Pražák – Nešlo, vzhledem k majetkoprávním vztahům a požadavku na počty stání právními předpisy.

Tylová – No, moc jste mě nepřesvědčil, parkovací místa jsme vyvolali i my, a to prodražení je hrozné.
Pražák – Měla jste možnost se vyjádřit v rámci stavebního řízení.

Tylová – Buchner mlžil, nedostala jsem se k projektu.
Pražák – Stavební řízení je dle zákona a měla jste možnost se seznámit.

Meisner – Kolmé parkování je nevhodné, narušuje plynulost provozu. Likvidace zeleně je proti politice Hl. M. Prahy, nikdo s námi nekomunikoval.
Neuberg - Je mi líto, že s Vámi nikdo nekomunikoval, ale to není mje vina. Snažili jsme se Vám vyjít vstříc, víc než kdokoliv před námi.
Pražák – Obhájil osvětlení a předložil grafický návrh úpravy laviček, které jsou doplněny o dřevěný sedák.

Tylová – Shrnu výsledky: Stromy jsou v pořádku, lavičky zůstávají jako kamenné kvádry, které pokud se obec rozhodne budou doplněny o lepší povrch, osvětlení vyhovuje, zeleň nám památkáři zamítli, jsem zdrcená!

Tinka – Mám poznámku na pana Pražáka – To, co jste nesl k památkářům nemělo šanci, měl jste to udělat lépe, pokud jste chtěli nějakou změnu.
Pražák – Je to věc principu, zeleň tam nechtějí.

Černý – Bylo by lepší, kdyby jste nám řekli v červnu rovnou, že se nic nezmění!

Meisner – Ty lavičky, to si z nás děláte legraci!

Tinka – Je to zklamání!

Černý – Měli jste nám řekli v červnu, nebyli by jsem teď naštvaní!

Úkoly vzešlé ze zasedání SZ :
Nechat zpracovat znalecký posudek na vliv zadláždění na zdravotní stav jerlínů.
Zapracovat zeleň na 3 vytipovaných místech
Úprava laviček
Posoudit osvětlení, zda je vyhovující, popřípadě doplnit.

Kapitola 3: Radniční finále
Přesto, že zdrcující porážka občanské aktivity k řezážovu náměstí byla sdělena již 3. října, připravila radnice v rámci setkání pracovních skupin závěrečné vyhodnocení celé akce za účasti profesionálních facilitátorů. Těžko říci, co si o tom sami mysleli, ale místy vypadali sami poněkud vyjeveni, mezi jaké kameny se to vlastně dostali. Oficiální záznam rozeslaný Mgr. Novým z tohoto finiše následuje.

Nedostatky projednávání rekonstrukce Řezáčova nám. dle PSO
Na konci jednání PSO dne 10. 10. 2007
Přítomni: Aguilarová, Bečvářová, Brož, Buštová, Elstner, Jursa, Kalivoda, Kašpárek, Lukešová, Meisner, Mlejnková, Pochman, Štěpánek, Štěpánková, Tinka, Tylová, Záruba, Holub, Hozáková.
za MČ Praha 7: Neuberg, Horská, Nový

Hlavní nedostatky (dle záznamu facilitátorů):

Informovanost o aktivitách zasíláním zápisů ze schůzek s občany
Možnost včasné a účinné intervence
Společné setkání s občany
Chybělo představení projektu občanům – osobní odpovědnost a následné kroky
Průběžné konzultování projektu, zohlednění ekonomické stránky
Brát v potaz priority stanovené občany (zeleň, sociální prostor)
Transparentnost – zpřístupnění rozpočtu

Konkrétní jednotlivé připomínky:

Štěpánková – Informace podat hned na začátku
Štěpánek – Bylo by lepší, říct předem, že z žádnou změnou nemůžeme počítat
Tinka – Chybělo představení projektu
Tinka – Chyběla konkrétní zodpovědná osoba
Tylová – konzultovat projekt v rozpracovanosti
Tylová – nebyl zájem o iniciativu občanů, MČ si nevyžádala grafické návrhy Arch. Meisner)
Tylová – Projekt je příliš drahý (nedodržení finančního limitu)
Tylová – Do budoucna bude z ŘN stavební parcela
Tylová – Nesmyslné přeložky sítí
Kašpárek – Projekt neodpovídá plánovacímu víkendu
Kašpárek – Odbor životního prostředí nedohlédl na prioritu zeleně
Tylová – Nejsou zápisy z jednání
Štěpánek – Není transparentnost
Meisner – v procesu zazněly nepravdy (viz. Horská a údržba ŘN)
Meisner – Zavádějící interpretace ze strany MČ (viz. památkáři a zeleň)
Meisner – Špatný posudek dendrologa
Meisner – Cena (lze to udělat levněji)
Tylová – Požaduji zveřejnění rozpočtu na ŘN

V příštím pokračování bude něco z písemných apelů, kterých také nebylo málo.

Uspořádal a doprovodným textem opatřil I.Tinka