Účast a diskuse
To byl první můj omyl. Nebýt zřejmě povinné účasti vybraných pracovníků radnice, zel by sál Elektra prázdnotou. Ale možná to tak bylo dobře, protože i při takové chabé účasti měl pan mluvčí opět problém s včasným ukončením diskusí – už krátce po 19. hodině (setkání začalo v 18. hodin) vyzýval k posledním příspěvkům. A opravdu je dokázal včas, už před půl osmou, ukončit.

Celkem nic objevného v diskusích nezaznělo, kromě již tradičních postesků na neviditelnost strážníků v ulicích. Jako zajímavost je možné zmínit, že si pochůzkáři plánují své pochůzky dle vlastního uvážení. Nebylo ale už jasné, jestli mají k tomu nějaké doporučené postupy, kritéria výběru trasy, a pod. – kromě znalosti svého okrsku.

Pro mne osobně bylo potěšující zjištění, že Městská policie P7 již obdržela slíbená kola, a tak se těším, jak bude mobilnější a častěji a rychleji obsáhne naši rozmanitou městskou část. Třeba nastolí řád a pořádek ve Stromovce? Nebo se bude operativně přemisťovat z jedné neutěšené lokality do druhé, než se tam stihne vytlačovaná komunita usadit? Jenom je hloupé, že ta kola dostali na zimu. A kdoví, jestli i se zimním obutím.

Jeden z diskutujícíh se snažil přesvědčit ředitele MP i starostu, že by se strážníci měli věnovat narušitelům pořádku/opilcům hned jak vycházejí z hospody (poukazoval na známé lokality i známé trasy těchto „veselých“ lidí), a ne až někde u jejich bydliště. Měl jsem pocit, že nějak tento logický požadavek nezabral – prý si stěžují občané v okolí těch ubytoven, a tak musí zasahovat tam.

No, nebudu to dál protahovat, zkrátka, občané se v diskusi moc neuplatnili. Mé druhé očekávání se zredukovalo na představení ankety, od které si radnice zřejmě hodně slibuje.

Anketa
Dlouho jsem váhal, jestli se k té anketě nějak vyjádřit, protože jsem nechtěl nabourávat panu starostovi nadšení, s jakým anketu představoval. Teď si ale říkám, že na zklamání z výsledku je lepší se připravit, a když to dopadne lépe, tak radost může být o to větší. Proto jsem se o anketu začal zajímat blíže.

Zaujalo mne usnesení rady č. 1223/07, kde jsem si přečetl, že rada schvaluje objednání přípravy a vyhodnocení ankety k bezpečnosti v Praze 7 v maximální výši 28.000,- Kč, a že schvaluje objednání vložení a roznosu anketních lístků u vydavatele časopisu Hobulet a tisk dalších 26000 ks anketních lístků A3 u firmy Union Point s.r.o. v maximální výši 69.000,- Kč. Tak jestli tomu správně rozumím, k 25 000 ks anketních lístků v Hobuletu přibude ještě dalších 26 000 lístků - to už přesahuje celkovou populaci Prahy 7. Tak to už tedy musí být anketa !

Je pravda, že za 28 000 Kč za sestavení ankety i její vyhodnocení není nic moc – tomu pak i ta anketa odpovídá. Má celkem 10 otázek, přičemž hned první je celkem zbytečná, dotazující se na spokojenost s činností MP v okolí mého bydliště.

Další dvojice otázek je vlastně jedna a tatáž, obsahuje vyjmenování všech možných prohřešků a tázaný má odpovědět v jednom případě na jaké oblasti by se MP měla nejvíce zaměřit a ve druhém případě, co tázaného nejvíce tíží v jeho okolí. Jedině z těchto dvou otázek se dá něco rozumného vytěžit – alespoň frekvenci výskytu jednotlivých prohřešků z pohledu občanů.

Další dvě otázky testují tázaného: jestli zaznamenal zavedení pochůzkových zón, a když ano, jestli a jak zná svého strážníka. Na tu druhou otázku má přitom odpovídat, jenom když na předcházející odpověděl ano. Tomu sice nerozumím, proč bych nemohl znát svého strážníka bez zaznamenání pochůzkových zón, ale jelikož anketu sestavovala profesionlní international firma, tak to má jistě nějaký důvod.

A jsme u otázky číslo 6. Zde sestavovatel ankety prokázal nesmírnou vynalézavost, když rozdělí den na dvouhodinové intervaly a pokládá tázanému záludnou otázku, v jakých hodinách by uvítal silnější činnost okrskového strážníka. No, já bych asi odpověděl – pořád. Naštěstí tázaný má šanci i pro takovou volbu, protože může označit více možností (počet není specifikován).

Další otázku považuji opět za zcela zbytečnou: jste muž nebo žena? Kdyby tam třeba bylo jste 4%-ní, jste narkoman, kradete, opíjíte se, dopuštíte se přestupků ? – tak bych to možná i chápal. Nebude to nakonec souviset s nějakou diskriminací? Třeba přisouzení větší váhy jednomu pohlaví?

Další otázka je už rafinovanější: v jaké části P7 tázaný bydlí, podle čísla okrsku. Když je ta anketa anonymní, ta aspoň přibližně zjistíme, kde se mohou potenciálně vyskytovat potížisté. Jaký jiný smysl by taková otázka měla mít? Přece i když budu bydlet v úplně perfektním okrsku neznamená to, že se nebudu cítit ohrožen třeba při cestách do práce (jako je cesta tramvají, procházka parkem, a pod.). Nakonec takovou Vltavskou byli postiženi občané ze širokého okolí, a dokonce i z jiných městských částí.

Poslední 2 otázky musely dát hodně práce na vymyšlení: první je otázka na věk, druhá na vzdělání. On jistě takový poťouchlý intelektuál bude vidět problémy i tam kde nejsou, tak jeho odpovědi je třeba vzít s rezervou.

Docela by mne zajímal způsob vyhodnocení této ankety, když z těch 10 otázek lze za relevantní brát tak sotva dvě. Třeba se to někdy dozvíme včetně získaných výsledků a hlavně to pocítíme na zvýšení bezpečí v naší městské části. Pokud by tomu bylo jinak, bude za to jistě odpovědný malý počet vyplněných anketních lístků.

I.Tinka 16.11.2007