Sent: Wednesday, April 25, 2007 2:33 PM
to: ‘posta@cityofprague.cz‘
Subject: Zajišťování úklidu a pořádku v ulicích města Praha - stížnost a
návrh řešení
Importance: High

Vážení,
nevím na koho se obrátit, ale věřím, že můj email bude předán do správných rukou.
Bydlím na Praze 7 a nejsem vůbec spokojena s pořádkem na ulicích. Ulice se neuklízejí nebo se uklízejí velmi špatně, domy a dopravní stavby i jiná pouliční zařízení jsou pomalována, rozbita nebo jinak poškozena. Dále se v určitých místech srocují skupiny špinavých a opilých bezdomovců, kteří se většinou na zastávkách povaluji a mnohdy obtěžují normální spoluobčany.

Obrátila jsem se s dotazem na Městkou část Praha 7 a bylo mi řečeno, že tyto záležitosti jsou v kompetenci Magistrátu Hlavního města Praha. Městská část by byla ochotna se o tyto záležitosti starat, ale jelikož je to v kompetenci Hl. města Prahy, pak město má na to finanční prostředky, avšak městská část nikoliv. Toto je věc kompetencí a nebudu to nadále v tomto emailu rozebírat.

Vím, že není možné vše uhlídat a postihnout, že se vždy nějaké nedostatky objeví, ale nemůžu se už dívat např. na situaci stanice metra Vltavská, kde je to skutečně zoufalé. Podobná situace je na stanici metra Palmovka. To jsou místa, která patří téměř k centru města a pohybuje se tu často dost cizinců. V těchto dvou lokalitách je koncentrace bezdomovců hrozně vysoká, je tam strašný nepořádek, často žebráci, bezdomovci se povaluji na těchto stanicích a pijí alkohol. Na zastávkách tramvaje jsou stánky,
kde se prodává alkohol, což přitahuje tuto skupinu lidí.

Měla bych návrh, jak situaci řešit. Navrhuji zaměstnat fyzicky zdatného a manuálně zručného nezaměstnaného např. z řad Romů. Tento pracovník by měl na starosti určitou lokalitu jako např. stanice metra Vltavská, oblast tramvajových zastávek a nejbližší okolí. Zajišťoval by úklid, pořádek, nepřipustil by povaleče a opilce, prováděl a zajišťoval by opravy a údržbu zařízení, odstraňoval by nepovolenou inzerci a grafiti, objednával by větší opravy, v případě větších problémů by zavolal policii, dopravní pohotovost apod.. Zkrátka měl by to na povel a za určitou oblast by nesl zodpovědnost. Mohl by zde fungovat i 2 nebo dokonce třísměnný provoz. Náklady na takovou nebo takové pracovní síly by byly hrazeny stánkaři a ostatními prodejci, kteří mají smlouvy o pronájmu místa. Buď by náklady byly zahrnuty do nájemného a nebo by byly stánkařům a prodejcům účtovány separátně. Částečně by se na těchto nákladech mohly podílet i dopravní podniky nebo i jiné firmy, které mají příslušné kompetence nebo majetkové vazby k danému prostoru či zařízení.

Tímto způsobem by bylo zajištěno následující:
1) poskytlo by se zaměstnání nezaměstnaným případně diskriminovaným lidem z oblasti národnostních menšin s nižším vzděláním, kteří obtížně práci hledají, avšak mají o práci zájem a jsou pracovně spolehliví.
2) dosáhlo by se pořádku s minimálním úsilím
3) náklady pro město by byly nulové, jelikož by je museli uhradit nájemci stánků, prodejních míst, dopravních firem apod..

Pozn. Úhrada nákladů za pomoci prodejců je na místě zejména v případě prodejců alkoholu, kteří nesou hlavní vinu na tom, že bezdomovci se shlukují v těchto místech, protože si tam můžou koupit alkohol a cigarety.

Doufám, že se někdo bude mým podnětem seriozně zabývat a dočkám se brzkého řešení.

S pozdravem
Ing. Emanuela Doudová

Tak se nechejme překvapit, jak brzkého řešení se autorka dočká.