Co by měl volič znát?
Způsobem hlasování může volič mnohem účinněji ovlivnit složení zastupitelstva obce než složení parlamentu nebo složení sněmovny. V naší městské části bude voleno celkem 25 zastupitelů, všichni v jediném volebním obvodu. Každý volič má tedy maximálně 25 hlasů a záleží jenom na něm, jak je využije. Podle zákona 491/2001 zde má při vyplňování hlasovacího lístku následující možnosti:

- Označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran.

- Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni (25 pro Prahu 7) a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

Jak se s hlasy voliče zachází?
Okrsková volební komise po posouzení platnosti volebního lístku započítává každý platná hlas pro kandidáty takto:

- Jsou-li označeni pouze jednotliví kandidáti kterékoliv volební strany, obdrží hlas každý označený kandidát.

- Je-li označena pouze volební strana, obdrží hlas každý označený kandidát této volební strany, nejvýše však tolik kandidátů v pořadí dle hlasovacího lístku, kolik činí počet volených členů zastupitelstva.

- Je-li označena volební strana a zároveň jednotliví kandidáti ostatních volebních stran, obdrží nejdříve hlas každý jednotlivě označený kandidát ostatních volebních stran a poté v pořadí dle hlasovacího lístku tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu volených členů zastupitelstva a počtu jednotlivě označených kandidátů.

- Je-li na hlasovacím lístku označena volební strana křížkem ve čtverečku v záhlaví jejího sloupce a současně jsou označeni kandidáti této volební strany křížkem v rámečku před svým jménem, k označení kandidátů se nepřihlíží.

Pozn.: Z uvedeného plyne, že volím-li pouze stranu, která má na volebním lístku 10 kandidátů, pak 15 svých hlasů neuplatním. Naopak, přidělím-li ze svých 25 hlasů např. 24 hlasů jednotlivým kandidátům a k tomu volím jednu stranu, pak této straně přiděluji pouze jeden hlas, a to kandidátovi na první pozici.

Kdo získá mandát?
Pro postup volební strany do skrutinia (určování počtu mandátů), je potřebné dosažení předepsaného kvóra 5 %. Ale ani to ještě není zárukou, že volební strana nějaký mandát získá. Pro seznámení s postupem přidělování mandátů je k dispozici ilustrativní příklad ve formátu Excel ZDE.
Ivan Tinka