O co jde a jak to začalo?
Vyhledávač v usneseních rady a zastupitelstva mě přivedl k první informaci z října 2002, která sestávala ze strohé věty, že rada MČ Praha 7 po projednání bere na vědomí předložený materiál - informaci o likvidaci státních podniků v Praze 7. A pak je dlouho, předlouho, ticho po pěšině.

Další informace o průběhu likvidace Bytového podniku v Praze 7, s.p. v likvidaci, tentokrát v „rozšířené“ formě, se objevuje v usnesení zastupitelstva v dubnu 2005 a říká, že Zastupitelstvo MČ P7 po projednání bere na vědomí informaci o průběhu likvidace Bytového podniku v Praze 7, která byla předložena Zastupitelstvu, a dále zprávu Kontrolního výboru ze dne 25.4.05, že Z MČ P7 pokládá předloženou zprávu o průběhu likvidace Bytového podniku, s.p. v Praze 7 v likvidaci, za nedostatečnou. Současně ukládá zástupci starosty zpětně prověřit postup likvidátora podniků: Bytového podniku v Praze 7, s.p. v likvidaci, RaJ Praha 7 s.p., v likvidaci, OSP v Praze 7 s.p. v likvidaci, pana Jana Kučery, a předložit Z MČ P7 souhrnnou zprávu o činnosti likvidátora pana Jana Kučery o likvidaci uvedených státních podniků, která zohlední připomínky a návrhy Kontrolního výboru, včetně nutnosti předložit čtvrtletní výsledovku a rozvahu pro každý likvidovaný podnik zvlášť za uplynulá léta.

Další scénář můžeme považovat za standard
Série usnesení zastupitelstva k této kauze pokračuje v srpnu 2005, kdy Zastupitelstvo MČ P7 po projednání bere na vědomí informaci o průběžné zprávě o průběhu likvidace státních podniků, předané likvidátorem Ing. Jiřím Zelinkou a zprávu o podání trestního oznámení k Městskému státnímu zastupitelství v Praze, podaného likvidátorem Ing. Jiřím Zelinkou. Někdy tou dobou se nám ztrácí likvidátor pan Kučera a není k dohledání dodnes.

Pak se ještě v září 2005 pro zpestření objeví žádost o finanční výpomoc likvidátora státních podniků v likvidaci - Obvodní stavební podnik Praha 7, státní podnik v likvidaci a Restaurace a jídelny v Praze7, státní podnik v likvidaci, pana Ing. Jiřího Zelinky, zastoupeného JUDr. Petrem Medunou. S poskytnutím finanční výpomoci - půjčky ve výši 7 mil. Kč státnímu podniku Obvodní stavební podnik v Praze 7, státní podnik v likvidaci, však zastupitelstvo nesouhlasí. Místo toho likvidátorovi doporučuje vyhlásit konkurs na majetek státního podniku Obvodní stavební podnik v Praze 7, státní podnik v likvidaci, v souladu s předloženým návrhem. Likvidátorovi státního podniku Restaurace a jídelny v Praze 7, státní podnik v likvidaci, doporučuje předložit R MČ P7 a Z MČ P7 položkový rozpis k žádosti o vratnou půjčku MČ P7 dle dopisu JUDr. Petra Meduny.
Tady zřejmě novému likvidátorovi došlo, do čeho se namočil, a tak ještě v listopadu 2005 bere zastupitelstvo na vědomí návrh zprávy o dalším postupu při likvidaci státních podniků, včetně návrhu na odvolání stávajícího likvidátora státních podniků v likv., na vlastní žádost, a jmenování nového likvidátora státních podniků v likv. Současně bere na vědomí podání návrhu na prohlášení konkursu na majetek Obvodního stavebního podniku Praha 7, státní podnik v likvidaci, Městskému soudu v Praze. Je také jmenován nový likvidátor státních podniků, Ing. Lintymer, CSc.

Pak následují usnesení, která berou na vědomí informace k likvidaci státních podniků a vyjadřují souhlas se zprávami o postupu likvidace, poslední usnesení ze zasedání zastupitelstva 26.3 bere na vědomí zprávy o postupu likvidace jmenovaných státních podniků v likvidaci předložené likvidátorem panem Ing. Pavlem Lintymerem, CSc

Standard, který nezajímá ani média
Přes tu ohromnou dobu, po kterou tento proces likvidace státních podniků probíhá, se nedostal do pozornosti médií. Teprve 18.4.07 vyšel v Blesku článek (celý text viz zde: http://www.blesk.cz/Clanek74081.htm), kde jsou uvedeny některé informace, které se ani v usneseních rady ani v usneseních zastupitelstva dopátrat nedají.

Pomineme-li nadpis článku, odpovídající Blesku, můžeme se dále např. dočíst, že Praha 7 si neohlídala majetek a přišla podle všeho o stovky milionů. Kdo je pachatelem? A kolik radnici přesně chybí? To nikdo ani netuší. Jediné, co úředníci vědí stoprocentně, je to, že někdo vytuneloval majetek tří bývalých státních podniků, které jsou už 15 let v likvidaci.
"Majetek tam není žádný. Konta jsou prázdná. Zmizely veškeré dokumenty, celé účetnictví," říká nynější likvidátor Pavel Lintymer.

Bytový podnik, Obvodní stavební podnik a Restaurace a jídelny v Praze 7 jsou v “likvidaci” od roku 1992. Od roku 1995 byl funkcí likvidátora pověřen Jan Kučera. Od listopadu 2005 je ale po něm vyhlášeno celostátní pátrání. Zmizel, a s ním i všechny dokumenty podniků a hlavně peníze. Kolik přesně? "Jistě můžeme říct jen to, že tam byl zpronevěřen majetek, že v souvislosti s touto kauzou jeden člověk zmizel, ale nic konkrétního nevíme," vysvětluje Lintymer. Podle informací Blesku by se mělo jednat minimálně o sto milionů.

Lintymer se teď snaží získat kopie potřebných dokumentů od finančních ústavů a dalších institucí. "Případ šetří kriminalisté z pražského policejního ústředí," poznamenal likvidátor. Jak je možné, že se deset let o majetek města nikdo nestaral a kdo z úředníků je za problémy zodpovědný? Nikdo neví.

A co policie? Pražský policejní mluvčí Tomáš Hulan na dotaz Blesku nejprve sdělil, že takový případ kriminalisté nešetří. Pak, že se nemůže najít spis. A do třetice, že policie není povinná novinářům sdělovat informace. Naprosto absurdní je i fakt, že pokud policie nenajde a nevyslechne pohřešovaného Kučeru, nebo některého z jeho případných spolupachatelů, bude zřejmě případ odložen.

S využitím usnesení rady a zastupitelstva a citovaného článku v Blesku sestavil I.Tinka