Holešovice — Budování půdních vestaveb v Praze 7 by už nemělo bránit privatizaci obecních bytů. Vyplývá to z právního posudku, který si v minu1ých týdnech nechala vypracovat holešovická radnice.
,,Podle výs1edků expertízy, kterou jsme obdrže1i od advokátní kanceláře, zákon občanům umožňuje odkoupit své byty nezávisle na rozpracovanosti nebo prodeji půdních vestaveb,” řekl vedoucí právního odboru Prahy 7 Miroslav Pavlík.
Bývalá garnitura holešovické radnice privatizaci oddalovala.. Prosazovala, aby byly nejdříve prodány půdní vestavby. To způsobilo v Praze 7 vlnu nevole.
,,Radnici jsme už delší dobu upozorňovali, že privatizace může pokračovat paralelně s výstavbou,” háji se Zdeněk Janda z firmy Plugget, která vestavby realizuje. Problém se vyhrotil poté, co Plugget nedodržoval stanovené termíny, a privatizace tak zůstala na mrtvém bodu.
,,Doufáme, že se nyní už situace bude vyvíjet příznivě a lidé budou mít do konce roku byty ve svých rukou,” uvedl starosta Prahy 7 Marek Ječmének. ,,Zákon je na naší straně. Teď bude ještě důležité, abychom se dohodli s katastrem nemovitostí na vymezení bytových jednotek. Potom by mohl být realitou říjnový termín ukončení privatizace,” dodává.
Podle informací z holešovické radnice by schvalování prodeje bytů s půdními vestavbami mohlo začít už únorovým zastupitelstvem. ,,Právní posudek je k1íčový. Teď už bychom se konečně mohli dočkat konce této patové situace,” uzavřel jeden z dotčených obyvatel Holešovic Ivan Tinka..

Co k tomu dodat? Vše mohlo být o nějaký ten týden, měsíc nebo dokonce rok dále, kdyby minulá rada nehledala spíše než řešení jenom právní krytí nepříliš domyšleného půdního projektu. Za zmínku stojí také to, že při svých rozhovorech s některými minulými radními nebo zastupiteli jsem často slyšel námitky vůči půdnímu programu nejenom z hlediska způsobu provádění, ale hlavně i z hlediska jeho nedomyšlené „masovosti“. Nebylo však síly, která by se s tím nepříznivým stavem vypořádala. Tady si můžeme přečíst, že dokonce i Plugget byl pro to, aby se privatizace bytů nezdržovala výstavbou půdních bytů. A tak mě pořád napadá tatáž myšlenka, že v minulém volebním období působil na naší radnici jakýsi duch, který všem svazoval ruce a bránil jim jednat v souladu alespoň se zdravým selským rozumem. Doufejme tedy, že ten duch byl z radnice konečně vypuzen a privatizace bude dokončena v termínu, který tady za nové vedení prezentuje pan starosta.

Ivan Tinka