Problém a způsob jeho řešení
Předmětem řešení je způsob vyplácení sociálních dávek přímo úřady jednotlivých městských částí: Zatímco v ostatních částech republiky vyplácejí tyto dávky úřady práce, v Praze je mají počínaje letošním rokem vyplácet právě městské části. Starostové jednotlivých pražských radnic se proto obávali, že kvůli nákladům na tyto činnosti nebudou schopni řešit další důležité investice, opravy apod.

Podle radního magistrátu pro sociální oblast J.Janečka, přislíbil ministr Nečas, že bude tento pražský problém řešit a představil vizi, podle které by nejdéle do roku a půl přešla veškerá agenda vyplácení sociálních dávek na nově zřízené Národní sociální úřady, které by působily buď jako součást úřadů práce, nebo samostatně pod resortem práce a sociálních věcí. Pro zachování určité kontinuity pro žadatele o sociální dávky by měl pravděpodobně výdej probíhat dále na dosavadních místech, pouze úředníci by přešli pod ministerstvo, které by je platilo. Do této doby však budou muset radnice i nadále platit provozní náklady za tuto administrativu, ministerstvo práce je podporuje jen asi dvaceti procenty.
(informace zpracováno s použitím článku „Sociální dávky zajistí lidem nové úřady“
z deníku Právo ze dne 4.1.07).

Co na to daňový poplatník?
Pokud by fungovaly zákony zachování i ve státní správě, mohly by být daňovému poplatníkovi tyto rošády celkem lhostejné: nestane se nic míň a nic víc, než že se X úředníků z úřadu A přesune do úřadu B. V přírodě zpravidla při takových přesunech dochází ke ztrátám, takže kvantita v místě A je větší než kvantita v místě B. Pro úřady však tyto zákonitosti fungují zpravidla naopak, při přesunech dochází k nárůstu. A tak na otázku, jestli rebelující starostové opravdu uspěli, bude možno získat odpověď až po onom přesunu. To by ale o tu odpověď musel někdo stát.

I.Tinka