Petra Tuzarová

Tuzarová Petra
33 let, ekonomka.
Narodila jsem se v roce 1973 v Praze 6. Vystudovala jsem Střední ekonomickou školu a dále jsem absolvovala jeden rok studia na Psychoterapeutické fakultě. Na Prahu 7 jsem se přistěhovala v roce 1992, kde jsem bydlela až do roku 1999 v Holešovicích. Od roku 1999 žiji na Letné. Byla jsem spoluzakladatelkou Občanského sdružení Letná, které bylo založeno za účelem zamezení výstavby Letenského tunelu II, jehož výstavba by zabrala významnou část Letenských sadů a hlavně by dopomohla ke změně územního plánu a z rekreační plochy by se staly stavební parcely.
Okruhy zájmu:
Ráda bych se zaměřila na sociální oblast, pomoc občanům a dětem a životní prostředí a pomohla tak k příjemnějšímu a méně stresovému bydlení na Praze 7.

e-mail

Ing. Ivan Tinka CSc

Tinka Ivan
62 let, reaktorový fyzik.
Vystudoval jsem Fakultu technické a jaderné fyziky
ČVUT a posléze na téže fakultě obhájil dizertační práci v oboru aplikovaná fyzika. Prošel jsem výzkumem v oblasti fyziky rychlých reaktorů a skončil u praktických fyzikálně bezpečnostních problémů našich jaderných elektráren. VIZ V této praxi jsem si osvojil zodpovědnost a důslednost při řešení úkolů, z čehož bych rád aspoň fragmenty přenesl do fungování naší radnice. Vadí mi povrchnost a zdlouhavost řešení problémů, vynalézání vlastních postupů tam, kde existují již postupy ověřené a osvědčené.
Okruhy zájmu:
Rád bych přispíval k rychlému dotahování dlouhodobě rozdělaných akcí, jako je privatizace bytového fondu, úpravy některých prostranství, efektivita využívání majetku obce, zútulnění i vzdálenějších částí obce od centra, a pod.

e-mail

PhDr. Luboš Velek Phd.

Velek Luboš
32 let, učitel Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Vystudoval jsem obor historie na FF UK v Praze, studoval jsem rovněž na univerzitách v Chemnitz a ve Vídni. Od roku 2002 přednáším dějiny 19. a 20. století na Ústavu českých dějin FF UK, kde se specializuji na vývoj politické kultury v českých zemích (blíže www.ff.cuni.cz). Přes svůj „teoretický“ zájem o politiku jsem dospěl k přesvědčení, že není od věci zkusit také trochu politické „praxe“. Přivedla mne k tomu zejména dlouhodobá nespokojenost s životními a veřejnými poměry na Praze 7 a současně odhodlání pouze nereptat a sám se pokusit něco změnit. Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany a jsem přesvědčen, že komunální politika není o „velké politice“, jak se u nás často prezentuje, nýbrž především o lidech a o jejich každodenním životě s všedními problémy a starostmi. Rád bych přispěl k tomu, aby občané Prahy 7 měli oněch problémů a starostí se životem v naší městské části co nejméně. S ohledem na svoji profesi mi je blízká problematika školství, vzdělávání a kultury. Zároveň se chci zasadit o co nejlepší správu obecního majetku, který by neměl být ztenčován, nýbrž naopak zhodnocován, a který by měl sloužit ku prospěch všech občanů naší městské části.

e-mail

Jindřiška Faitová

Faitová Jindřiška
59 let, důchodkyně.
Narodila jsem se v roce 1946 v Praze 7, kde až na malé výjimky žiji stále. Přes kádrové problémy jsem posléze vystudovala střední školu při zaměstnání (gymnázium). Před odchodem do důchodu jsem pracovala jako office manager a technická překladatelka. Dříve však jsem pracovala m.j. pro charitativní sdružení pro zdravotně postižené spoluobčany a pro důchodce. Protože se mě tato problematika už také týká, ráda bych v této práci pokračovala.

e-mail

Jiří Stejskal

Stejskal Jiří
58 let, konsultant.
Shodou různých okolností jsem dosáhl středoškolského vzdělání. Na Praze 7 bydlím 28 let. Nikdy jsem nebyl v žádné organizaci, kde si členové tykají. Až teď - v Sokole. Moje jméno se nevyskytuje v žádných seznamech, kromě telefonních. Celý život se zabývám obchodem a technikou. Do roku 1990 jsem se zabýval audiotechnikou a managementem popmusic. Vytvořil jsem se Z. Rytířem mnoho projektů - např. Václav Neckář, P. Spálený a sólovou kariéru M. Tučného. Od roku 1990 jsem byl 15 let obchodním ředitelem sázkové kanceláře Fortuna.

Okruhy zájmů:
Doprava a parkování, bezpečnost, kultura

e-mail

Mgr. Miroslav Kašpárek

Miroslav Kasparek
32 let, majitel jazykového studia
Vystudoval jsem FF v oboru česky jazyk - historie a dále pokračoval ve studiu ve Velké Británii. Tam jsem měl možnost seznámit se z pozice občana s formou práce komunálních politiků a političek, a taktéž přístupu občanů k jejich „věcem veřejným“. Pochopil jsem, že komunálni politika ve vyspělé demokracii je především služba občanovi a neustále nacházení způsobů jak zlepšit kvalitu jeho života. Dále jsem však pochopil, že jen aktivní a informovaní občané jsou schopni se „svými“ politiky tuto kvalitu plnohodnotně vytvářet. V Praze 7 žiju od roku 2001 a mé první zkušenosti s jednáním s politiky a úředníky MÚ byly pro mě jistým „vystřízlivěním“. Poté, co jsem se několikrát zcela marně pokoušel přimět zodpovědné úředníky ke zlepšení čistoty veřejných komunikací a rozšíření zeleně v některých zanedbaných částech Prahy 7, jsem se rozhodnul vstoupit do Klubu Prahy 7 Věcí Veřejných a realizovat tak plány, které jsem předkládal stávajícímu vedení MÚ Praha 7 bohužel zbytečně.

Jan Tirner

Tirner Jan
31 let, vedoucí výroby televize Prima.
V Holešovicích žiji 12 let. Nikdy jsem nebyl členem politické strany. Střední školu jsem absolvoval se zaměřením na obrazovou a zvukovou tvorbu. Studoval jsem v Austrálii na Cambridge International Colledge a krátkou dobu jsem žil ve Spojených státech. V současné době studuji vysokou školu University of New York in Prague obor business administration (ekonomické zaměření). V budoucnu bych se rád věnoval problematice účetnictví a daní. Moje dosavadní kariéra je spjata s výrobou audiovizuálních pořadů. Začínal jsem jako technik v Krátkém Filmu. Poté jsem působil v několika soukromých studiích. V současné době pracuji již čtvrtým rokem jako vedoucí výroby v FTV Prima, spol. s r.o., kde jsem zodpovědný za výrobu českých verzí zahraničních pořadů a výrobu skrytých titulků pro neslyšící spoluobčany.

e-mail

Milan Mazáč

Mazáč Milan
44 let, interní prodejce.
V roce 1962 jsem se narodil a od té doby bydlím pořád na stejné adrese v
Holešovicích. V mládí jsem se věnoval hodně sportu. Co se týká vzdělání,
dotáhl jsem to k maturitě na strojní průmyslovce. Pracuji jako interní
prodejce. Nejsem a nebyl jsem v žádné politické straně.

Okruhy zájmů:
Chtěl bych se podílet na dotažení privatizace a všem, co zajímá obyčejné lidi jako jsem
já.

e-mail

Zdeněk Toman

Toman Zdeněk
65 let, podnikatel.

e-mail

Dipl. technik František Hubinger

Hubinger František
79 let, důchodce.

e-mail

Ing. Arch. Zdeněk Meisner

Meisner Zdeněk
57 let, architekt.
Stálé bydliště vždy na Letné. Nestraník (za komunismu i nyní). Profesí urbanista. V r. 1989 OF, v letech 90-94 člen ZHMP (snaha o zákonnost jednání vedení radnice, průhlednost, proti rozkrádání městských podniků). Zkušenost se samosprávou i s veřejnou správou. V r. 91organizuje "grémium" z architektů žijících na P7. léta angažován v nevládním sektoru (SOS Praha), z problematiky Prahy 7 resp Prahy obecně se angažuje zejménav oblastech:
Doprava (Městský okruh, pěší doprava, dostupnost, bezbarierovost) resp. veřejný prostor obecně. Stav obou velkých veřejných parků (+ uliční zeleň), znečištění a veřejné zdraví, hluk, povodňová problematika.
Z prací v posledních dvou letech (v rámci občanské obrany, zdarma):
Podkladový rozbor pro diskusi o Řezáčově náměstí a okolí (2004)
Aktuální změny povodňové linie: bezpeč. riziko + ztráta veřejného prostoru (05)
Kácení v Holešovickém přístavu (05)
hluková měření (05)
Ústřední čistička-rozpor se zákonem. Likvidace histor. děddictví (05,06)
MO ("Blanka") obecné ohrožení, rozpor stavby se zákonem (06)
Z kauz jež se týkají našeho sousedství
Kritický rozbor Strategického plánu Prahy (2004-06)
Strategické plánování ve veřejné sféře (obecný text),
Úpravy lip. aleje, veřjené zeleně a parkingů v Katusické ulici (návrhy 05)
MO-nadměrné emise (pomoc obyvatelům na Malovance 04-05)
Libeň - kácení a likvidace zahrádek (05-06)
Karlín River City- "asociální urbanismus"- rozbor
Bezautomobil.čtvrť v Letňanech + zlepšení dopravních vazeb na severní terase (spolu s Carfree USA)

Okruh zájmů:
Územní rozvoj, životní prostředí

e-mail

JUDr. Jarmila Kremplová


57 let, právnička
Okruhy zájmů:
Bydlení, sociální politika.

e-mail

Zuzana Havlíková

DSC02995_2
44 let, ekonomka
Narodila jsem se v Praze 7 v roce 1962 ještě v porodnici Na Štvanici. Odtud jsem se přemístila do horní Letné ke Spartě a v dospělosti jsem se přestěhovala do blízkosti Parkhotelu. Tedy do Holešovic. Za tu dobu jsem Prahu 7 hodně poznala a mám ji velice ráda. O to víc mě trápí, když sleduji co se tu děje, když například našim zastupitelům nebo radním jde často více o vlastní prospěch než o spokojenost občanů. Tak to prostě nechat nechci. Chci Prahu 7 takovou, abychom v ní byli všichni co nejvíce spokojeni a tomu bych ráda pomohla.
Vystudovala jsem střední ekonomickou školu a odpracovala v oboru ekonomie, účetnictví a daňového poradenství víc jak 25 let, a proto jsou mi blízké záležitosti související s ekonomickým fungováním naší městské části.
Klikněte na jméno pro detail.