Stejným způsobem, jako u privatizace, postupuje radnice ve věci rekonstrukce Řezáčova náměstí.
A opět je to v kompetenci p. Hasala. Náhoda ?

Na podzim roku 2004 uspořádala radnice nebývalou akci (první svého druhu) – pozvala občany na tzv. pracovní víkend nad spoluvytvářením budoucí podoby Řezáčova náměstí. Náměstíčko je už delší dobu neudržované, notně zarostlé a přerostlé keři, ve kterých se daří hlavně bezdomovcům a venčícím se psům, přeplněné kontejnery na separovaný odpad čas od času dotvářejí obraz naprostého zmaru.

Pod tímto dojmem občané volali hlavně po světlém, čistém a bezpečném místě, zklidnění dopravy (už před dvěma lety byla Heřmanka druhou Veletržní a co teprve teď, po úpravě se zelenou šipkou!), příjemném posezení, nějaké fontánce, letní zahrádce – to tam ještě fungovala cukrárna.

Z této debaty měl vzniknout první „nástřel“ prostoru, jak ho ztvární architekt a bylo přislíbeno další kolo s občany. Studie prostoru vznikla, byla v zimě 2004/2005 vyvěšena v infocentru na M. Horákové (a visí tam dodnes), občané byli vyzváni k připomínkování. Někteří, asi stejně jako já, zírali na tento návrh a připomínkovali.

Návrh je totiž ve stylu:
- chcete zklidnění dopravy? = zrušíme parkování v počtu cca 55 míst bez náhrady
- nechcete bezdomovce na lavičkách? = uděláme pár kamenných sedáků (ať si senioři taky užijou)
- smrdí vám psí záchodek ? = co bychom ho vyváželi, raději ho zrušíme
- vadí vám nepořádek u kontejnerů ? = dáme je do jiné ulice
- připadají vám keře moc husté a nebezpečné ? = zrušíme je
- vadí vám, že psi močí do zeleně ? = nebudou mít příležitost, nebude tam skoro žádná
Má vzniknout velký dlážděný prostor, s minimem zeleně – pouze v kontejnerech, s nepohodlnými kamennými lavicemi, po záporném stanovisku odboru dopravy na úplné zrušení parkování je uvažováno se 44 parkovacími místy.

A další osud této nadějné akce ??
Hlavně už do toho, občané, nemluvte !

Žádné další oslovení občanů se už nekonalo, námitka, že po dvou letech od diskuze by revize veřejného mínění byla na místě, se nepřijímá, schránka s připomínkami se někam ztratila, pracovnice na příslušném postu OŹP se vyměnila, ta nová o žádných slibech nic neví, maily pro radnici, zasílané v kopii panu Hasalovi, jsou většinou bez odpovědi. Projekt pro stavební povolení je už hotov (vznikl v roce 2006 na výstupech z roku 2004), nikomu ho nemusíme ukazovat, jen ať rychle proběhne řízení a investice za 8 milionů se může realizovat.

Alice Tylová
DSC02997_2