Datum:   27. 09. 2006 08:05
Včera večer (26.9.) a celou noc byl silný smrádek cítit až u budovy úřadu MČ. Je zajímavé, že s ránem smrádku výrazně ubylo. To pozoruji už po několikáté, až se mi to zdá záměrné.
Třeba jednou puchy vydrží až do dopoledne, aby si mohl přivonět ve své kanceláři i p. starosta, dříve odmítač ÚČOV na Císařském ostrově vůbec, dnes propagátor jejího rozšířeni: VIZ (dotaz k starostovi začíná slovy „Vážený pane starosto, dne 24.3.2006 jsem vložil do diskuze Vám směřovaný dotaz…“)
Obávám se, že velikost čističky a síla závanu bude v přímé úměře.
Jirka Škvor

Datum: 29. 09. 2006 18:42
Moc se toho nikde najít nedá, nalézám: Hostín, Klecany, podzemní Čimice. Náklady zřejmě někde kolem 30 mld.

Ze zápisu zasedání ZHMP 29.4.2004:
...
Dále byly zpracovány ke všem variantám, ať už to byl Hostín, Klecany, Čimice, ústřední čistírna odpadních vod na Císařském ostrově, oponentní posudky, které byly zadány jednak v Praze Výzkumnému ústavu vodohospodářskému, jednak technice v Brně, panu doc. Hlavníkovi, jednak na VŠCHT předsedovi Asociace pro čistírenství panu prof. Vanerovi. Tyto oponentní posudky jednoznačně konstatovaly dobré řešení kvality vodní linky na ústřední čistírně odpadních vod, konstatovaly na základě všech parametrů do toho vstupujících jistou oprávněnost názoru na umístění ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, a to jednak z hlediska realizovatelnosti z pohledu územního plánu, z pohledu projednávání vlivu na životní prostředí, napojení na stávající technické sítě, jednak i z hlediska finanční nákladnosti řešení.
...
zmiňované posudky asi v nedohlednu...
Jirka Škvor

Datum: 29. 09. 2006 19:01 (STISKNĚTE NÁZEV)
ODS (!) Troja
Reportáž z pražské kanalizace
"Medové" video PVS
Občanské Sdružení 3 duby
Projekt na ÚČOV atelieru AAK - kéž by aspoň ta zelená varianta!

Datum: 29. 09. 2006 19:03
Reportáž na Nově
(spoluúčast spolupracovníka Klubu Praha 7 Ing. arch. Z. Meisnera)

Vybral a uspořádal I. Tinka

Tinka Ivan