V privatizovaných domech zůstalo v držení obce ještě asi 250 bytů, jejichž oprávnění nájemci z nějakého důvodu propásli možnost privatizace. Nyní městská část dává těmto nájemníkům druhou šanci a je třeba říci, že pořád za více než slušných podmínek. Cenu stanovili na paušál 16 000 Kč/m2. To ale není celé – v zásadách zůstala i sleva 30 % pro ty, kdo zaplatí do 90 dní od podpisu smlouvy. Pak ta cena vychází na částku 11 200 Kč na m2. Ale i při splácení plné ceny má kupující výhodu, a to bezúročné splácení po dobu 5 let. Jediné, co by se snad dalo tomuto postupu vytknout, že aspoň nějakou formou nezohledňuje možné velké rozdíly v kvalitách předmětných domů.

Vzrušená debata nastala kolem nuceného uvolnění prostor v základní škole Letohradská pro potřeby mateřské školky. Tyto prostory přišel hájit ředitel školy osobně a jak tak nějak vyplynulo z diskusí, nějak to s ním nebylo moc konzultováno. Zejména čas, který mu byl vyměřen na uvolnění prostor. Celkový dojem nezúčastněného byl: Značné nedostatky v komunikaci mezi vedením radnice a vedením školy. A přitom ta jedna školka U Průhonu leží dlouhodobě ladem.

O výsledcích pracovní skupiny k výdechu z tunelu Blanka se toho během jednání moc neventilovalo, částečné informace lze však najít v přílohách usnesení zastupitelstva č. 0191/09
ze dne 8.6.2009. Samotného by mě zajímala nezávislá analýza vlivu tunelu na bližší i vzdálenější okolí.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o dání výpovědi z nájmu nebytového prostoru -středisko pro prevenci, léčbu a resocializaci osob ohrožených zdravím škodlivými látkami v domě na adrese Osadní 2/1474, P7 nájemci SANANIM (sdružení).

A nakonec jedna zpráva krizová: MČ počítá pro příští rok s nenaplněností rozpočtu o 20 %. Tak aby začala šetřit už teď, možná u řady zhotovitelů zakázek pro MČ by se nějaké rezervy našly.
Ivan Tinka

page157_5
(Klikněte na Pepu!)