K ukončení prací k 31.5.2008 nedošlo. Zlé jazyky dokonce tvrdí, že se propad tunelu, ke kterému došlo ve druhé polovině května 2008, stavebníkovi nesmírně hodil. Každopádně nastalou situaci dokázal využít naplno a Stromovka se stala rušnou stavebně-dopravní tepnou. Rok poté jsou na pořadu opět sliby, jak se můžeme v otázkách a odpovědích na webu P7 ze začátku března 2009 dočíst:

- práce na zajištění tunelů Blanky budou dokončeny do 31.3.2009,
- do 31.5.2009 bude Stromovka uvedena do původního stavu,
- ražby tunelů budou zahájeny v průběhu 11. týdne 2009 s tím, že za Šlechtovou restaurací budeme v průběhu 06/2009
- na základě dohody s OOP MHMP zajistíme z úspor ražených tunelů částku 300 tis. Kč na nákup nových stromů – výsadbu si zajistí OOP MHMP
- v 08/2009 bude zahájena rekonstrukce Šlechtovy restaurace s dokončením s 1. úsekem MO Blanka 11/2011
 (J. Kalíšek – IDS a.s.)


Nedalo mi to a šel jsem se 6 týdnů před slíbeným termínem uvedení Stromovky do původního stavu podívat, jaký je skutečný stav. Ten je vidět na několika následujících obrázcích. I když v dnešní době jdou stavební i dokončovací práce neuvěřitelným tempem, přece jenom mám pochybnosti, že z toho současného stavu bude do konce května vytvořen stav původní. A trochu obavy mám také o osud Šlechtovy restaurace, jestli ji nakonec nestihne stejný osud jako řada jiných staveb, tady např. z důvodu neodstranitelně narušené statiky budovy...


Strom1
Strom2
Strom3
Strom4
Ivan Tinka

page157_5
(Klikněte na Pepu!)