Aby nezůstalo jenom u suchého pozvání, alespoň několik záležitostí, které by mohly zaujmout širší spektrum občanů. Hned jeden z úvodních bodů programu naznačuje, že by se mohla rozvinout i zajímavá diskuse. Je pouze otázkou, jestli se případní zájemci o této možnosti vůbec dozvědí:
4. NÁVRH na projednání Výzvy zastupitelům MČ Praha 7 ve věci Výdechu z tunelu Blanka v souladu s ustanovením § 8 písm. c) zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů

O efektivnosti nakládání s finančními prostředky, speciálně s těmi veřejnými, lze diskutovat zřejmě na každé radnici. Možná by stálo za hlubší nahlédnutí do toho, co v tomto směru zamýšlí Praha 7:
12. NÁVRH k efektivnějšímu nakládání s finančními prostředky Městské části Praha 7

Otázka prostředků, získaných privatizací bytového fondu, se zdá být stále otevřená. Možná tento bod by mohl být vhodnou záminkou pro získání více informací:
14. NÁVRH na soustředění finančních prostředků z účtu doprivatizace na účet hospodářské - zdaňované činnosti MČ Praha 7, jako podílu na celkové daňové povinnosti HMP za rok 2008

V minulosti jsem se na vystoupení dřívějšího likvidátora státních podniků vysloveně těšil – byla to detektivka ze života, přitom podávaná literárně poutavým způsobem. Nového likvidátora z tohoto pohledu ještě neznám, že by se teď už představil podrobněji?:
20. NÁVRH k likvidátorem předloženému Harmonogramu likvidace stát. podniků - Obvodní stavební podnik v Praze 7, stát. podnik v likv. a v konkurzu, Restaurace a jídelny v Praze 7, stát. podnik v likv., Bytový podnik v Praze 7, stát. podnik v likv.

Následující bod by mohl zaujmout a současně být potenciální záminkou pro případné dotazy od občanů, kteří zatím z různých důvodů na privatizaci pořád ještě čekají.
77. INFORMACE o průběhu privatizace bytových jednotek v rámci privatizace bytového fondu MČ Praha 7 ke dni 31.03.2009

Evergreenem se už stává přístup k MŠ U Průhonu:
79. INFORMACE o vývoji opětovného získání přístupu k objektu MŠ U Průhonu, pracoviště PO MŠ Praha 7, Letohradská 1a/712, k 10.04.2009

No a tady je prostor i pro dotazy a připomínky přítomných občanů:
85. Různé
87. Interpelace, diskuse


A možná se přítomní seznámí i s novým členem zastupitelstva.

Ivan Tinka

page157_5
(Klikněte na Pepu!)