Z webových stránek Prahy 6 je několik následujících zajímavých informací:

Tři zásadní výhody rezidenčního parkování v Praze 6 oproti zónám v jiných částech Prahy:
1. Systém je navržen jako účinný jen v extrémně zatížených oblastech. Parkování na převážné většině území Prahy 6 má zůstat nadále neregulované.
2. Občané z celé Městské části Praha 6 budou mít možnost zakoupit si rezidenční parkovací kartu, která zajišťuje všem stejné právo parkovat kdekoli v oblasti vyhrazené pro rezidenční parkování na území Prahy 6 bez omezení. Dojíždějící již nebudou mít možnost tato místa blokovat.
3. Na rozdíl od ostatních částí Prahy, kde jsou již zóny placeného stání zavedeny, systém počítá se zcela nadstandardním rozsahem tzv. smíšených zelených parkovacích zón (více než 1/3 celkového počtu parkovacích míst), kde rezidenti vlastnící kartu parkují bez dalších poplatků a návštěvníci platí.

Kde v Městské části Praha 6 jsou plánovány zóny rezidenčního parkování? Jde o části Dejvic, Hradčan, Bubenče a Břevnova.

Z nejčastěji kladených otázek byly vybrány následující dvě, které jsou i pro nás jakoby nové:

Jak budou řešeny zóny rezidenčního parkování a kolik budou stát? Je navrženo několik zón – čistě rezidenční, smíšená krátkodobá, smíšená záchytná a návštěvnická krátkodobá. Všechny tyto zóny jsou plánovány v nejzatíženějších oblastech, tedy v části Dejvic, Hradčan, Bubenče a Břevnova. Rezidenční karta pro občany s trvalým bydlištěm bude stát 700 Kč za rok (tedy 1,92 Kč za den) a bude platit na celém území Městské části Praha 6.

Proč je v některých částech Prahy 6 systém navržen a v jiných ne? Systém je navržen pro celou Městskou část Praha 6 jako flexibilní. To znamená, že je plánován pouze v extrémně zatížených lokalitách. Na aktuální vývoj situace bude možné reagovat rychleji, zejména s ohledem na prodloužení trasy metra A směrem na letiště Ruzyně a dostavbu městského a pražského okruhu.

Modrá a oranžová zóna mají fungovat tak, jak je známe ze všech MČ se ZPS. Rozdíl je u zelené zóny, u které P6 plánuje dvě varianty: pro centrální oblasti, kdy v nočních hodinách bude i zelená zóna pouze pro rezidenty a záchytnou variantu, kdy v nočních hodinách bude parkování neregulované. Pro rezidenty budou obě varianty přístupné i v době jejich fungování pro návštěvníky. Názorně jsou všechny typy parkování plánované v Praze 6 na následujícím obrázku:
Parkzony
Ivan Tinka

page157_5
(Klikněte na Pepu!)