Rozhodnutí, pro dřevák osudová
Z odpovědí na dotazy občanů z blízkého okolí se můžeme např. dočíst, že stavebním úřadem bylo vydáno:
Rozhodnutí o povolení k odstranění staveb na pozemcích ze dne 16.5.2008
Sdělení akceptující termín odstranění do 30.12.2009 ze dne 18.11.2008
Stavební povolení na 1. etapu - zajištění stavební jámy a podzemní parkoviště včetně přípojek vody a kanalizace ohledně stavby Galerie Stromovka pro společnost Holešovický trojúhelník ze dne 27.10.2008
Vydaná rozhodnutí jsou pravomocná.

Na doplňující otázky bylo podáno dodatečné vysvětlení:
Architektonický návrh celkového řešení zatím není možné nahlížet, neboť na další etapu zatím nebyla podána žádost o stavební povolení (takže na zdejším stavebním úřadě žádná dokumentace není) a změna územního rozhodnutí vydaná odborem stavebním MHMP dne 28.6.2006 byla dne 31.12.2008 Městským soudem v Praze zrušena (takže veškerá dokumentace je nyní buď na tomto soudu nebo na MHMP k novému projednání). Vzhledem ke skutečnosti, že územní řízení jsou ze zákona veřejná, bude informace o následujících procesních úkonech v umisťování této stavby k dispozici jak na místě stavby, tak na úřední desce MHMP, tak na elektronické úřední desce na těchto stránkách MČ Praha 7.

V uvedených souvislostech je ovšem zajímavá následující část odpovědi:
Práce ohledně odstraňování stávajících staveb již byly zahájeny a podle povolení mají být dokončeny do 30.12.2009, stavební práce by měly plynule navázat (byl vybrán stejný zhotovitel) a tato etapa by měla být dokončena do 10/2012.

Předpokládá se tedy, že stavebník stihne podat žádost o stavební povolení, aby mohly práce plynule pokračovat....

Takže současný pohled a zřejmě poslední vzpomínka na „dřevák“ aspoň z následujících obrázků:
Drevak1
Drevak2
Drevak3
Drevak4


Holešovický trojúhelník
Co vlastně má být v holešovickém trojúhelníku? Platí-li informace společnosti Real Spektrum ZDE, pak na ploše 12574 m2 má vyrůst nový obchodně-administrativní komplex nazvaný Holešovický trojúhelník, kde na zastavěné ploše 7600 m2 má najít prostor v jednom podlaží velkoprodejna, ve dvou podlažích obchody a v 5 podlažích kanceláře. Kromě toho se počítá s více jak 500 podzemními parkovacími stáními. Vzhledem k odpovědi na webu Prahy 7 v otázkách a odpovědích jsou potenciální zájemci odkázání pouze na dostupné informace z internetu, kde společnost Real Spektrum představuje budoucí vzhled „holešovického trojúhelníku“, jak je ukázáno na následujících dvou obrázcích:
Drevak5
Drevak6
Ivan Tinka

page157_5
(Klikněte na Pepu!)