Kdo jsme
blocks_image
Kdo jsme a co chceme?

Klub Věcí veřejných Praha 7 byl vytvořen jako platforma pro všechny aktivní občany, kterým nejsou lhostejné negativní jevy v naší městské části. Setkávat se můžeme na těchto stránkách, vyměňovat si nápady, rady a doporučení, ale můžeme společně podnikat také akce, na které osamělý jedinec zpravidla nestačí. Nechceme být přitom jenom kritiky, oponenty radnice, stěžovateli – chceme aktivně přispívat k řešení problémů, které nás jednotlivě, ve skupinách a nebo v celé městské části nejvíce pálí. Proto se na naší činnosti může podílet každý, kdo se s takovými cíli ztotožňuje a je ochoten pro to něco udělat, aniž by byl přitom vázán nějakou organizační strukturou. Za samozřejmost ovšem považujeme slušné a férové jednání, otevřenost i ochotu nést za své aktivity odpovědnost.
Tyto stránky chceme udržovat jako živé komunikační centrum, kde očekáváme soustřeďování nejenom problémů k řešení, ale i návrhů, jak se k jejich řešení co nejefektivněji dobrat. Předpokládáme také jejich další vývoj v závislosti na konkrétních potřebách, které bude přinášet život. Vedeni základním heslem Věcí veřejných „pozitivní diskriminace občanů naší městské části“ chceme společně s dalšími nadšenci aspoň trochu přispět k tomu, aby Praha 7 byla naším opravdovým domovem, kterým se právem můžeme pyšnit.

Petra Tuzarová, předsedkyně Klubu Praha 7, Věci Veřejné.
Jindřiška Faitová, člen Klubu Praha 7, Věci Veřejné.
Ing. Ivan Tinka, CSc, člen Klubu Praha 7, Věci Veřejné.
foto Štěpán Macura