Kdo Blanku Pražanům nepřeje?

Blanka
Na úřední desce MČ P7 je v termínu 18.8.2010 až 3.8.2010 vyvěšena zajímavá informace, která by asi neměla ujít pozornosti zejména občanů Prahy 7. Když vynechám nezbytné odkazy na jednotlivé paragrafy zákonů, obsah této informace je následující:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY
Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravy jako speciální stavební úřad oznamuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení o odstranění provozně ucelené části stavby "MO Blanka č.0079 Špejchar-Pelc Tyrolka" v rozsahu objektů inženýrských sítí a podzemních garáží Letná včetně souvisejících objektů na vyjmenovaných pozemcích v katastrálních územích Hradčany, Dejvice, Bubeneč, Holešovice, Troja a Libeň v Praze 6, 7 a 8, realizované na základě stavebního povolení č.j. … ze dne 29.12.2006, změněného rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj … ze dne 20.6.2007, které bylo na základě pravomocného rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj …. ze dne 17. června 2010 zrušeno a řízení zastaveno. Právní moc nabylo dne 3.7.2010.
Poměry na stavbě byly zjištěny při kontrolní prohlídce stavby dne 16.4.2010 na stavbě MO Blanka.
Bylo zjištěno, že část předmětné stavby je již realizována a část je ve stadiu realizace bez rozhodnutí vyžadovaného stavebním zákonem, tj. bez pravomocného stavebního povolení.
U stavby prováděné či provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním, stavební úřad zahájí řízení o jejím odstranění. Pokud půjde o stavbu shora uvedenou, stavebník nebo vlastník požádá o její dodatečné povolení a předloží podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení.
Stavební úřad přeruší řízení o odstranění stavby a vede řízení o podané žádosti.
V tomto řízení postupuje podle … stavebního zákona. Bude-li stavba dodatečně povolena, řízení o odstranění stavby zastaví.

Já tedy nevím, mně to ale silně připomíná Kocourkovské, když si postavili školu bez oken a pak do ní v kýblech nosili světlo…

Tinka Ivan
Ivan Tinka

page157_5
(Klikněte na Pepu!)

Rozloučení s Věcmi Veřejnými

veci-verejne-87837a9141b98aeb8892f6305a777b48d1f275d9_200px

Je tomu tak: Po čtyřech letech marného úsilí získat slušné lidi pro spolupráci v rámci politické strany Věci veřejné končí i moje kariéra tamtéž. Prvotním důvodem však nebyla moje neschopnost takové lidi získat (naděje umírá poslední, že), ale prostý fakt, že jsem najednou měl spolupracovat s lidmi, se kterými jsme dlouhodobě stáli na opačných stranách: Oni schvalovali (doslovně, z pozice svých funkcí ve vedení městské části) nevýhodné smlouvy s Pluggetem, které připravily městskou část zbytečně o desítky milionů korun (ve složce Privatizace na těchto stránkách je k tomu dostatek doložitelných informací, včetně odkazu na Reportéry ČT), já jsem se marně snažil všechny zúčastněné na straně radnice na konkrétních číslech přesvědčit o pochybném obchodu, který radnice uzavřela s Pluggetem.

S příchodem mladé generace do VV v Praze 7 (J. Hrdina, L. AndrýsováWinking se najednou objevili i noví zájemci o členství ve VV a div se světe – byla to jména, která jsem znal z jejich dřívějšího působení v radě nebo zastupitelstvu, kdy absolutně neměli pochopení pro fakta, dokládající tunelování při prodeji půdních prostor pro stavbu bytů. Po marném vysvětlování, že s takovými lidmi nemůžu být v jedné straně, zvítězila „logická“ argumentace, že se nemám dívat zpátky, a že oni by se jinak na moci v P7 s převahou ODS nemohli podílet, a tak jsem svoje členství ve Věcech veřejných ukončil.

Klub Praha7 jsme však zatím ale nenechali zaniknout. Podaří-li se mi zdolat úskalí nějakého editoru a budu schopen vyrábět příspěvky samostatně, rád bych v načaté činnosti pokračoval, i když už to nebude pod hlavičkou Věcí veřejných. Předpokládám, že ani pan Stejskal mě nenechá v tomto na holičkách, a snad se podaří navázat tam, kde jsme před časem z různých důvodů poněkud ochabli.

Nechtěl jsem zůstat ovšem stranou ani pro nadcházející komunální volby. Jelikož VV se pro mne díky invazi „starých struktur“ staly nevolitelné, rozhodl jsem se ze všech špatných voleb (zde v Praze 7) pro tu nejméně špatnou – podpořit kolegy ze Strany zelených. Pokud se objevím na jejich kandidátce, nebude to proto, že bych očekával zvolení – moje pozice bude dost vzdálena od volitelného místa, ale abych vyjádřil to, že na komunální úrovni jsem v naší městské části nenašel subjekt, kterému bych mohl více důvěřovat (přitom ovšem v různých stranách znám lidi, které bych si za spolupracovníky zvolil). Toto píši s plným vědomím, protože kdo mě zná ví, čím se zabývám, a v čem jsme ve „vysoké politice“ se zelenými na opačných stranách barikády. Prostě si myslím, že se zelenými máme v Praze 7 více toho, co nás spojuje, než rozděluje.

Nakonec bych rád poděkoval p. Stejskalovi, který vydržel až do tohoto hořkého konce jako obětavý autor a správce stránek, bez kterého by Klub Praha7 patrně vůbec neexistoval. A také bych rád poděkoval všem příznivcům, kteří mi obzvlášť v počátcích dávali naději, že by snad i „normální“ lidé mohli dění ve svém bydlišti ovlivnit. Ale třeba ještě není všem dnům konec – nebo je?
Tinka Ivan
Ivan Tinka