Likvidace pražské zeleně jako epidemie

Uvod
Nedávno se zvedla vlna odporu proti vykácení a rozsáhlá petiční akce za záchranu lipové aleje v Thákurově ulici v Dejvicích. Technická správa komunikací, která je zodpovědná za ošetřování mimo jiné i uliční zeleně v celé Praze, měla v úmyslu vykácení většiny dřevin v této aleji. Ukázalo se, že původně zamýšlený rozsah kácení zdaleka není tak akutní. Je nasnadě otázka, ke kolika dalším zbytečně likvidačním zásahům došlo v jiných městských částech, kde se žádné sdružení ani sami občané nestačili vzpamatovat. Každopádně o protestech proti nebývalé vlně likvidace zeleně v Praze se lze dočíst v tisku téměř denně. Ať už se jedná o historické části jako Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 5, Praha 6 nebo sídlištní části Jižního města, Modřan, a pod. Prostě, kde je větší kousek zelené plochy, stává se obrovským lákadlem pro investory zastavět ho s minimálním zůstatkem původní zelené plochy.

Tinka Ivan
Ivan Tinka
Celý text