Dokáží noví zastupitelé napravit resty svých předchůdců?

Pohled na přehled postupu privatizace u domů s plánovanými půdními byty jasně dokládá, že pro dosluhující Radu MČ nejsou ani sliby občanům ani usnesení zastupitelstva nijak závazné. Ze slíbených závazných nabídek pro 43 domů do konce října jsou odeslány nabídky pouze pro 11 domů, k vyřazení domů z půdního programu, které nemají k 30.9. pravomocné stavební povolení, nedochází vůbec. Proto je zorganizována nová petiční akce, na které se podílí petiční výbor občanů, Klub Praha 7 Věcí veřejných, Občanská sdružení Praha 7 - Janovského a Praha 7- Kamenická 39, a sdružení nájemníků v ul. Dukelských hrdinů. Petice je určena novému zastupitelstvu s nadějí, že se pokusí urychleně napravit důsledky selhání odcházející Rady MČ Praha 7.
Text petice