Nadstavba Vltavská

NadstavbaVlt
Na úřední desce MČ Praha 7 je zveřejněn Závěr zjišťovacího řízení k nadstavbě a polyfunkčnímu objektu nad stanicí metra Vltavská (umístění viz obrázek). Předmětem záměru je výstavba 2 budov s 8 nadzemními podlažími (z toho 1 ustupujícím) a 2 podzemními podlažími. Budova A bude polyfunkční objekt zahrnující především novou radnici městské části Praha 7 a v 1. a 2. NP se také budou nacházet komerční prostory, budova B bude rozdělena na hotel a nový vestibul stanice metra Vltavská. Obě budovy budou mít společnou podnož, která v sobě zahrnuje i nově upravený předprostor jižního vestibulu stanice metra Vltavská. Navržený soubor bude vytápěn ze systému CZT. Celkem je navrženo 222 parkovacích stání (z toho 189 v podzemních garážích a 33 na povrchu). Napojení nového objektu na stávající komunikační systém bude ve stávající křižovatce Bubenská - Heřmanova. Celková plocha pozemků dotčených výstavbou činí 22 216 m2. Podrobnosti viz úřední deska.

Tinka Ivan
Ivan Tinka
Celý text