Cenzura je když...

Cenzura1
Na webových stránkách Prahy 7 v Otázkách a odpovědích se vyskytl dotaz: Dobrý den, jak se dostanu na dřívější diskusi? (Před 1.4.2008). Mluvčí radnice odpovídá: „...na diskusní fórum, tak jak fungovalo v dřívější podobě, se již žádným způsobem nedostanete, neboť bylo na základě usnesení Rady MČ Praha 7 zrušeno. Systém „Otázky a odpovědi“ by měl vést k přehlednějšímu informování občanů. ...Je to samozřejmě výrazná změna vůči původnímu diskusnímu fóru, na kterou si bude třeba teprve zvyknout, a tato změna není jediná, ale vězte, že naším hlavním cílem je dosáhnout toho, aby tato služba skutečně efektivně plnila svůj účel, kterým je kvalitní informování občanů.“
Není záměrem tohoto příspěvku komentovat „kvalitní informování občanů“, i když to by bylo tématem dostatečně obsažným, ale podívat se na takové rušení DF očima člověka, který dlouhodobě usiluje o otevření radnic vůči občanům.
Ivan Tinka
Celý text