Stromovka 6 týdnů před termínem – aneb rok poté

Titulek
Tak ještě jednou, do třetice, rok poté...tentokrát Stromovka. Začátkem května roku 2008 byla v otázkách a odpovědích na webu Prahy 7 poskytnuta ke stavbě tunelu Blanka následující odpověď: „Injektáže z povrchu skončili 28.2.2008 a úpravy travnatých ploch k 31.3.2008 – jak jsme slíbili. Travnaté plochy byly předány OOP MHMP bez závad.“
Dále se ještě píše: „Základna stavební firmy Metrostav, a.s. v záboru kolem Šlechtovky je z důvodu provádění sanačních injektáží z vyražených geologických štol, neboť geologie při ražbě silničních tunelů je podstatně horší než předpokládal projekt. Z toho důvodu využíváme stávajícího zázemí a doinjektováváme v podzemí ražbu silničních tunelů. Veškeré práce budou ukončeny do 31.5.2008 vč. demontáže sil a odvozu buněk stavby. Od té doby bude pouze zachováno stávající zajištění Šlechtovy restaurace pro ražbu silničních tunelů a příjezd ke Šlechtovce budou mít pouze pracovníci geomonitoringu provádějící 3 x týdně měření.“
Pak ale bylo vše jinak – že by předtucha s tou podstatně horší geologií než předpokládal projekt?
Celý text

Tinka Ivan
Ivan Tinka