Zase jenom jeden planý apel?

Zastupitele1
Nedělám si už dávno iluze, že by snad zastupitelé brali občany na vědomí. Že by se snad občana v jeho záležitosti nějak ujali. Až na výjimky. Přesto mi to nedalo a pokusil jsem se je oslovit, jako už po několikáte. Povinně reaguje jenom starosta, profesionálně korektně, ale obsahově obecně a nezávazně. Budeme se zabývat, budeme řešit, budeme...Pro nikoho nic z toho neplyne. Tak to aspoň zveřejním, o co jsem se pokusil...
Ivan Tinka
Celý text