Letná – ticho po pěšině?

Píši tyto řádky s určitým smutkem v duši, protože zatímco o psím h...se dokáže rozproudit debata téměř na život a na smrt, zdá se, že budoucnost Letné nikoho moc nebere. Ani občany, ani média. Poté, co se v usnesení rady naší MČ č. 1431/07 dne 3.12.07 objevilo, že rada
1. Bere na vědomí informaci o záměru vyhlášení Ideové urbanistické soutěže o návrh využití a architektonické ztvárnění Letenské pláně
2. Schvaluje předložený návrh usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 - Informace o záměru vyhlášení ideové urbanistické soutěže o návrh využití a architektonické ztvárnění Letenské pláně
jsem očekával, že se přece jenom rozproudí debata minimálně na úrovni naší městské části, že se třeba vedení radnice odhodlá iniciovat setkání s občany, aby si k budoucnosti Letné vyslechlo jejich názory, nebo že se více této záležitosti budou věnovat i média a osloví odborníky i neodborníky, lidi z ulice, studenty i školáky – zatím ale nic, nic, nic. Možná je na vině i to, že se o nějaké soutěži až tak moc toho neví.

I.Tinka
Celý text