A je to!

Vypadá to, že se úprava parčíku u kostela sv. Antonína dostává do závěrečné fáze. A že to nebude úprava jenom tak obyčejná, dokládá i usnesení rady č. 0988/08, podle kterého rada schvaluje text SOD na zakázku "Vybudování automatické závlahy zeleně u kostela sv. Antonína na Strossmayerově nám., včetně vypracování projektové dokumentace", se společností INPROS PRAHA, za nabídnutou cenu 1 705 356,-Kč bez DPH.

Tinka Ivan
Ivan Tinka
Celý text