Povídání o prohraném (?) sporu o Řezáčovo náměstí – část I

Kdybychom sestavili dokument byť jenom z  písemných aktivit zúčastněných občanů, vydalo by to jistě na několik dvacetistránkových čísel nového měsíčníku Hobulet na křídovém papíře. Avšak i výběr písemných dokladů o marném úsilí občanů z několika posledních měsíců je natolik rozsáhlý, že bude vhodné podávat ho v přiměřených dávkách, aby nebyl čtenář přemírou málo povzbudivých informací přesycen najednou.
Kdo se dostal s touto kauzou do kontaktu velmi dobře ví, že největší úsilí o zlidštění Řezáčova náměstí vyvinula paní Alice Tylová. Proto první kapitola je zcela přirozeně věnována jejímu pohledu na celou záležitost, ze kterého je též vidět, o co kolem Řezáčova náměstí šlo.
Ivan Tinka
Celý text