Jak si (prýWinking občané naplánovali nový vzhled náměstí...

Titul
Na webových stránkách Prahy 7 v Otázkách a odpovědích se vyskytl
dotaz: Dobrý den, ráda bych věděla, kdo navrhl a schválil "kamennou" variantu na Řezáčově náměstí. V době, kdy ubývá zeleně a měli bychom ochraňovat každý strom, zlikvidujete ty zbytky zeleně, které na náměstí byly. Co Vás k tomu vedlo?
Odpověď: Dobrý den paní ...., nová podoba Řezáčova náměstí vznikla na plánovacím víkendu v roce 2004, kterého se zúčastnili občané Prahy 7. Občané si pak za pomoci architekta naplánovali nový vzhled náměstí. Přeji hezký den .....
Opravdu, ale opravdu to bylo tak, jak je v odpovědi napsáno? Nezaznívá v tom přece jenom příliš falešný tón?
Ivan Tinka
Celý text