ZPS v Praze 6

ZPSP6
Nedávno jsme se v otázkách a odpovědích na webu P7 mohli dočíst, že se ve vedení MČ Praha 7 začaly projednávat změny, které souvisí se zavedením tzv. „smíšených“ parkovacích zón, které by rozšířily možnosti placeného parkování pro návštěvníky, ale přitom by tyto zóny nevyřazovaly z parkování rezidenty. S něčím podobným počítá Praha 6 od samého počátku, a tak může i pro nás být zajímavé, jak to tam hodlají řešit.
Celý text

Tinka Ivan
Ivan Tinka