Rozloučení s Věcmi Veřejnými

veci-verejne-87837a9141b98aeb8892f6305a777b48d1f275d9_200px

Je tomu tak: Po čtyřech letech marného úsilí získat slušné lidi pro spolupráci v rámci politické strany Věci veřejné končí i moje kariéra tamtéž. Prvotním důvodem však nebyla moje neschopnost takové lidi získat (naděje umírá poslední, že), ale prostý fakt, že jsem najednou měl spolupracovat s lidmi, se kterými jsme dlouhodobě stáli na opačných stranách: Oni schvalovali (doslovně, z pozice svých funkcí ve vedení městské části) nevýhodné smlouvy s Pluggetem, které připravily městskou část zbytečně o desítky milionů korun (ve složce Privatizace na těchto stránkách je k tomu dostatek doložitelných informací, včetně odkazu na Reportéry ČT), já jsem se marně snažil všechny zúčastněné na straně radnice na konkrétních číslech přesvědčit o pochybném obchodu, který radnice uzavřela s Pluggetem.

S příchodem mladé generace do VV v Praze 7 (J. Hrdina, L. AndrýsováWinking se najednou objevili i noví zájemci o členství ve VV a div se světe – byla to jména, která jsem znal z jejich dřívějšího působení v radě nebo zastupitelstvu, kdy absolutně neměli pochopení pro fakta, dokládající tunelování při prodeji půdních prostor pro stavbu bytů. Po marném vysvětlování, že s takovými lidmi nemůžu být v jedné straně, zvítězila „logická“ argumentace, že se nemám dívat zpátky, a že oni by se jinak na moci v P7 s převahou ODS nemohli podílet, a tak jsem svoje členství ve Věcech veřejných ukončil.

Klub Praha7 jsme však zatím ale nenechali zaniknout. Podaří-li se mi zdolat úskalí nějakého editoru a budu schopen vyrábět příspěvky samostatně, rád bych v načaté činnosti pokračoval, i když už to nebude pod hlavičkou Věcí veřejných. Předpokládám, že ani pan Stejskal mě nenechá v tomto na holičkách, a snad se podaří navázat tam, kde jsme před časem z různých důvodů poněkud ochabli.

Nechtěl jsem zůstat ovšem stranou ani pro nadcházející komunální volby. Jelikož VV se pro mne díky invazi „starých struktur“ staly nevolitelné, rozhodl jsem se ze všech špatných voleb (zde v Praze 7) pro tu nejméně špatnou – podpořit kolegy ze Strany zelených. Pokud se objevím na jejich kandidátce, nebude to proto, že bych očekával zvolení – moje pozice bude dost vzdálena od volitelného místa, ale abych vyjádřil to, že na komunální úrovni jsem v naší městské části nenašel subjekt, kterému bych mohl více důvěřovat (přitom ovšem v různých stranách znám lidi, které bych si za spolupracovníky zvolil). Toto píši s plným vědomím, protože kdo mě zná ví, čím se zabývám, a v čem jsme ve „vysoké politice“ se zelenými na opačných stranách barikády. Prostě si myslím, že se zelenými máme v Praze 7 více toho, co nás spojuje, než rozděluje.

Nakonec bych rád poděkoval p. Stejskalovi, který vydržel až do tohoto hořkého konce jako obětavý autor a správce stránek, bez kterého by Klub Praha7 patrně vůbec neexistoval. A také bych rád poděkoval všem příznivcům, kteří mi obzvlášť v počátcích dávali naději, že by snad i „normální“ lidé mohli dění ve svém bydlišti ovlivnit. Ale třeba ještě není všem dnům konec – nebo je?
Tinka Ivan
Ivan Tinka