Privatizace

Ty nešťastné půdní byty...

Díky přenešťastnému rozhodnutí naší radnice o způsobu „rozšíření bytového fondu“ formou budování půdních bytů, doprovázenému výběrem firmy nezpůsobilé pro tuto činnost, to ještě před rokem vypadalo, že ve vybraných domech se nájemníci léta slibované privatizace dočkají až po další řadě let. S tímto problémem si naštěstí nové vedení radnice dokázalo poradit a najít optimální cestu pro postupný prodej bytů v domech s plánovanou půdní výstavbou. Tato fáze tedy dopadla pro dotčené občany příznivě, ale s nevýhodností smluv mezi Pluggetem a městskou částí si ani nové vedení zdá se neporadilo. Přestože to má rada ve svém programovém prohlášení - „Zvýšenou pozornost věnujeme dokončení projektu půdních vestaveb s důrazem na maximální možný výnos pro městskou část.“ - zatím to vypadá, že dělení získaných prostředků prodejem půd je na stejné úrovni jako před rokem.

Zvolený způsob „realizace“ půdních bytů má bohužel i další negativní aspekty spočívající v tom, že ani po prodeji půd se vesměs nejedná o koncového vlastníka bytu, ale opět o firmu se zřejmými komerčními cíli. Z toho plynou dvě velká rizika se společným jmenovatelem, kterým je minimalizace nákladů při výstavbě bytů:
- nedodržováním projektového řešení (např. zesílení stropních nebo oprava/výměna střešních konstrukcí, tepelná a zvuková izolace, a pod.),
- nedodržování podmínek výstavby (využívání zdrojů energie, vody, odpadů, výtahů a pod. ve stávající budově, na úkor původních nájemníků).

Výstavba půdních bytů je fakticky v  počátcích, přesto jsem se už setkal s řadou stížností na arogantní a bezohledné jednání stavebníků, naprosté ignorování podmínek smluv, které se stavebník svým podpisem zavázal respektovat. Obyvatelé v postižených domech se cítí vesměs naprosto bezbranní, a to přes skutečnost, že ve fungujícím právním státě existují mechanizmy, jak přimět i agresivní firmy k plnění svých závazků během výstavby. S cílem přispět ke všeobecné informovanosti v těchto záležitostech byly v dalším vybrány příslušné části smlouvy mezi stavebníkem a městskou částí, a také odpovídající citace ze stavebního zákona. To se může hodit i jiným občanům, postiženým nedodržováním stanovených podmínek stavebníky, ať malými nebo velkými.

Zkompiloval I.Tinka
Dále
ZDE.

Kdyby nešlo o nervy, byla by to legrace...

Po zkušenostech z procesu privatizace jsem si myslel, že snad už nic mě nemůže překvapit. Ale může. Cesta od podpisu kupní smlouvy do skutečného vlastnictví bytů může být ještě velmi, velmi zdlouhavá. Po převyprávění paní Řepíkové jejích zkušeností z této cesty mi nedalo, abych ji nepožádal o krátké shrnutí alespoň některých poznatků. Podotýkám, že to není zdaleka vše, s čím jsem byl seznámen ústně a máme se všichni určitě na co těšit. Posuďte sami aspoň podle následujícího stručného textu.

I.Tinka
Celý text příspěvku M. Řepíkové

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) – co to obnáší?

Nejhodnotnější bývají rady, které plynou z vlastních poznatků. Proto jsem se obrátil na některé známé, kteří si už prošli prvními úskalími fungování společenství vlastníků jednotek (SVJ), zda by nebyli ochotni podělit se o některé své zkušenosti a pomoci tak svým následníkům vyvarovat se případných chyb, kterých se sami dopustili. Jeden takový praktický pohled jsem obdržel od pana JČ, který zde po menších úpravách předávám pro poučení všem zájemcům. Máte-li vlastní, ať již negativní nebo pozitivní zkušenosti, budu rád, pokud se o ně s námi také podělíte.

I.Tinka
Celý text


Informace pro vlastníky bytů, současné i budoucí.

Nedávno jsem v novinách četl následující úvod k jednomu článku:
Lidem bydlícím v bytě často není známo, kolik peněz přispívají do fondu oprav. Mnohdy jen mlhavě tuší, jaké administrativní náležitosti jsou s jejich bydlením spojeny. Například často nevědí, kolik je ve fondu oprav peněz, když byt kupují, nebo jakou formou je jejich bytový dům spravován. Velkou neznámou také pro majitele bytů bývá funkce společenství vlastníků.
Do určité míry se na tomto stavu podílí i absence souhrnných informací, protože uvědomit si a posléze opatřit a prostudovat všechny příslušné zákonné normy, je pro normálního občana poměrně náročné. Proto je chvályhodný každý počin, který v takové orientaci občanům pomůže. Jeden z takových dokumentů je nabízen radnicí Prahy 6 ke stažení na adrese ZDE pod názvem Informace pro společenství vlastníků jednotek, a protože je zpracován kvalifikovanými pracovníky, předkládám ho zde s drobnými úpravami pro potřeby zájemců z Prahy 7.

I.Tinka
Text dokumentu je ve složce Stáhněte si, pod názvem Vlastnik bytu.

Až skončí privatizace...

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Mírný pokrok v mezích zákona

Koncem roku 2005 se našlo pouze pár jedinců, kterým docházelo, co je pod hlavičkou půdního programu připraveno. V květnu to už bylo pár desítek občanů a díky nim byla radnice nucena konečně zaujmout nějaké stanovisko. Ale k „pochopení“, resp. přiznání podstaty „šibalstva“ a vyvození správných důsledků bylo pořád daleko. Stačilo seznámení se s oficiálně dostupnými dokumenty, aby i reportéři ČT velmi rychle dospěli ke zjištění, kterému se radnice pořád úzkostlivě vyhýbala - že jde o mnohamilionové „pochybení“, které navíc zablokovalo hladký průběh privatizace v domech s plánovanými půdními byty. Zdá se, že teď už to přestává být tabu i na naší radnici, a lze věci nazývat pravými jmény. A to je ten mírný pokrok v mezích zákona. V článku v Pražském deníku 8.2. to popsal H.Varga.
Celý text

Privatizace bytů opět mediálně

Po televizní reportáži se problematika privatizace bytů v domech s půdními vestavbami opět dostala do médií, tentokrát do Pražského deníku. Autor Henrich Varga nazval svůj článek Privatizace v Ho1ešovicích má konečně zelenou, s podtitulkem Lidé by měli byty vlastnit do konce října. Článek vyšel 20.1.07 v oddíle Zpravodajství a zde je jeho plný text.
Text článku

Počítám, počítáš, počítá,….

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Reportéři ČT

je publicistický pořad, který má za úkol "tepat společenské nešvary", jak by se kdysi řeklo. Dnes mimo jiné tepal Prahu 7 a všemi oblíbenou firmu Plugget ("Pludžet", jak říkal reportér). V takřka zábavném programu vystoupil p. Hasal a za protistranu p. ing. Tinka. K silným zážitkům patřily obrázky "rozestavěné" půdy. (Jak říkala Máňa: "To je krásná půdička, tady se mi to bude věšet!"
Pro ty, kteří se baví již drahnou dobu privatizováním svých příbytků, (já k nim bohužel nepatřím), a neviděli jak se "tepe", nabízím program na kazetě, či DVD, v profesionální kvalitě i s vyobrazenými pány na obálce.
26

Jaké jsou výnosy z prodeje půd v Praze 7?

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Kauza půdní byty

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Kde hledat ceny privatizovaných bytů?

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Novinky v privatizaci bytů v Praze 7

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...