Jak se ZPS osvědčuje?

Narvano
Na dotaz k dosavadním zkušenostem se ZPS jsem na webu P7 dostal od p. Vitáskové odpověď:
"Právě jsem dokončila úkol daný panem zástupcem starosty - hodnocení zóny pro listopadové zastupitelstvo za prvních 37 týdnů funkčnosti zóny a budu ho předkládat Radě MČ P7 a následně zastupitelům.“ Doufal jsem, že si tu hodnotící zprávu budu moci přečíst, doufal jsem, že se z ní konečně dozvím, jak se vlastně vyhodnocuje obsazenost a respektovanost zóny, jak jsou na tom jednotlivé oblasti naší městské části, a pod. Bohužel, nic takové se zatím nekoná. V usnesení rady č.1132 se můžeme jenom dočíst, že rada bere na vědomí informaci o zóně placeného stání za prvních 37 týdnů existence, tedy od 1.3.2008 do 12.9.2008. V návrhu usnesení pro zastupitelstvo je sice i Důvodová zpráva, ale ta pouze sděluje: „Stejný text jako do R MČ P7.“ Takže nic. K ZPS se však vztahuje také jiné zajímavé usnesení rady č. 1135, kde se konstatuje, že rada schvaluje „poskytnutí výjimky pro vydání parkovacích karet do ZPS MČ Praha 7 pro potřeby školy ředitelkám a ředitelům PO MŠ a ZŠ zřizovaných MČ Praha 7 pro školní rok 2008/2009.“ Nic proti ředitelům a ředitelkám škol, ale kdyby se nenašli další potřební, moc bych se divil. Je tedy tato výjimka jenom první vlaštovkou a budou následovat další?
DISKUZE ZDE!

Tinka Ivan
Ivan Tinka