Marína, Marína, Marína...

Plakat
Elektronická úřední deska MČ Praha 7 je téměř tak aktuální jako elektronická forma měsíčníku Hobulet. Tento časopis nabízí ještě 2.3. jako svoji aktuální podobu vydání z ledna 2008. Podobně úřední deska MČ P7 zveřejňuje od 29.2.2008 do 17.3.2008 informaci o obdržení oznámení k záměru PRAGUE MARINA, fáze II.A, k.ú. Holešovice, Praha 7, přičemž nahlížení do oznámení je možné od 18.2. a písemná vyjádření k tomuto oznámení je možno zasílat na odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy do 10. 3. 2008. Na stránkách Informačního systému EIA CENIA -
ZDE je oznámení zveřejněno již 18.2.2008. Je nasnadě otázka, proč se na úření desce Prahy 7 objeví až 29.2.?
Ivan Tinka
Celý text