Parčík u kostela sv. Antonína jinak?

Ortoantonin
Dne 12.5.08 jsem se obrátil dopisem na starostu p. Ječménka s apelem na přehodnocení úprav parčíku u kostela sv. Antonína. Bylo to po shlédnutí projektu, kde jsem na vlastní oči viděl z původních šeříků zachovány 3 kusy a stromů celkem 5 kusů. Kromě toho jsem vyjádřil podivení nad tím, že ke schválení projektu těchto úprav (v ceně kolem 7 milionů) jsem se žádného usnesení rady nedobral. Mezitím z telefonického rozhovoru s p. starostou k tomuto tématu vyplynulo, že tady existují firmy, které mají povinnost za vykácené stromy provést výsadbu náhradní. Tolik na úvod především pro dostatečné pochopení oficiální odpovědi od odboru životního prostředí, která mi byla doručena 9.6.2008.
Ivan Tinka
Celý text