Čeho se vedení radnice Prahy 7 najednou tak zaleklo?

Diskuse na internetových stránkách Prahy 7 probíhají zhruba od léta 1999, tu v mírnější, tu v ostřejší formě, někdy v obecné, jindy v osobní rovině. V osobní pak jak mezi představiteli radnice a jednotlivými občany, tak i mezi jednotlivými občany samotnými. Vyskytly se příspěvky i velmi nízké, urážlivé, útočné ...I v minulosti se vedení radnice snažilo tyto diskuse usměrňovat více k obrazu svému, ale nikdo dosud nezasáhl tak, aby zakázal diskusi mezi občany (resp. diskusi vůbec). Příslušná část upozornění pro přispěvatele zní: Odstraněny budou rovněž příspěvky, které se nevztahují k tématům jednotlivých sekcí diskusního fóra, neobsahují jasně formulovaný dotaz na zaměstnance Úřadu MČ Praha 7 či členy samosprávy nebo jsou součástí vzájemných diskusí občanů. Veškeré příspěvky v rozporu s výše uvedenými pravidly budou odstraněny včetně celých podstromů. Zdánlivě jde o prkotinu – když se ale nad tím zamyslíme, může jít o mnohem víc. A proto jsem se této „prkotině“ rozhodl věnovat v tomto příspěvku.
I.Tinka
Celý text