S péčí dobrého hospodáře...

Vstup1
Na webových stránkách magistrátu hl. m. Prahy se můžeme dočíst:
Hospodaření hlavního města Prahy jako celku skončilo ke dni 31.3.2008 přebytkem hospodaření ve výši 5 088 437,53 tis. korun, na kterém se podílí vlastní hl. m. Praha přebytkem ve výši 4 447 644,04 tis. korun a městské části hl. m. Prahy rovněž přebytkem ve výši 640 793,49 tis. korun. Oproti roku 2007 došlo k nárůstu přebytku hospodaření v důsledku vyšších příjmů, zejména přijatých transferů ze státního rozpočtu, daňových příjmů či převodů z vlastních fondů hospodářské činnosti.
Přitom se TSK nestydí na dotazy k opravám Hlávkova mostu psát:
Odpověď: (Vitásková Miloslava 20.6.2008 7:00)
Dobrý den,
k dnešnímu dni TSK HMP neobrželo finanční prostředky na údržbu místních komunikací a vybrané sítě MHMP. Po obdržení finančních prostředků a vydání dopravně inženýrského rozhodnutí na částečnou uzávěru komunikace Hlávkova mostu, TSK HMP OS SZ zajistí opravu vozovky.
S pozdravem
Jitka Pohludková - TSK HMP OS Severozápad

Tinka Ivan
Ivan Tinka
Celý text