Občané poskytli starostovi oporu

HlidkaLetna
Při setkáních s občany se pan starosta nejednou vyjadřoval k Letné v tom smyslu, že bude usilovat o její zachování jako volného prostoru pro rekreační účely. Teď má k tomu i podporu občanů, kteří mu v počtu 657 účastníků ankety vytvořili podmínky pro prosazování V usnesení zastupitelstva č. 0293/08 ze dne 16.6.2008 se uvádí:
Zastupitelstvo MČ P7 po projednání bere na vědomí předložený materiál - Návrh na využití výsledků ankety "Praha 7 - Budoucí podoba Letné" jako podkladu pro pana starostu Prahy 7 Marka Ječménka k jednání hodnotící komise pro urbanistické řešení prostoru Letenské pláně a Letenských sadů a ukládá mu prosazovat výsledky a závěry ankety "Praha 7 - Budoucí podoba Letné" na jednáních hodnotící komise pro urbanistické řešení prostoru Letenské pláně a Letenských sadů.

Tinka Ivan
Ivan Tinka
Celý text