Revitalizace ostrova Štvanice

stvan
I když se už ztrácí ve změti uložených písemností pro..., lze na elektronické úřední desce Prahy 7 najít jednu zajímavou informaci: Rozhodnutí o umístění stavby k návrhu společnosti MERIDIANSPA, s.r.o., Pobřežní 14, Praha 8 zastoupené na základě plné moci společností PMD s.r.o., Vocelova 1, Praha 2 nazvané „Revitalizace ostrova Štvanice – východní část“. Zmíněné firmy se sice v Obchodním rejstříku nepodařilo najít, ale podobné tam jsou: MERIDIANSPA ŠTVANICE, a.s. nebo PMD s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích. Takovými detaily ale není asi třeba si lámat hlavu, že...

Tinka Ivan
Ivan Tinka
Celý text