Nejsou památkáři jako památkáři?

NPU1
Jistě neprošel bez povšimnutí pražské veřejnosti spor, který v souvislosti s rekonstrukcí Karlova mostu vyvolala ministerská inspekce, za kterou se postavil i ministr kultury Václav Jehlička. Z protokolu Památkové komise plyne několik závažných zjištění, ukazujících na porušení zákona o státní památkové péči a řada upozornění na způsob práce při obnově této národní kulturní památky. Na nejvýraznější a zároveň nejviditelnější nedostatky poukazují kontroloři u zábradlí a výměny kamenných bloků, která podle inspektorů probíhá naprosto neprofesionálně a v rozporu s duchem stavby. Magistrát se proti výhradám inspekce ostře ohradil. Kamenické práce jsou podle něj v pořádku a jsou prováděny nejlepšími metodami, které jsou v současnosti známy. Jan Kněžínek z magistrátního odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu považuje zprávu za dehonestující.

Tinka Ivan
Ivan Tinka
Celý text