Návrh na členy komisí do Věcí veřejných v Radě MČ Praha 7

Usnesení rady č. 2114/06 ze dne 5.12.2006
Rada MČ P7 po projednání bere na vědomí: Dopis, adresovaný R MČ P7 č.j. R MČ-D-101/06 od Petry Tuzarové, předsedkyně Klubu Praha 7 Věcí veřejných, Milady Horákové 861/74, Praha 7, ve věci doplnění členů komisí a výborů Rady a Zastupitelstva ve volebním období 2006-2010.
Ukládá úkol:
Vyřídit a předložit na jednání R MČ P7 odpověď na dopis adresovaný R MČ P7 č.j. R MČ-D-101/06 od Petry Tuzarové, předsedkyně Klubu Praha 7 Věcí veřejných, Milady Horákové 861/74, Praha 7, ve věci doplnění členů komisí a výborů Rady a Zastupitelstva ve volebním období 2006-2010.
Určen: starosta Ječmének Marek
Termín: 19.12.2006