listopadu 2007

Pro změnu

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Povídání o prohraném (?) sporu o Řezáčovo náměstí – část V

Tak toto je prozatím poslední část příběhu. Jestli bude ještě v nějaké formě pokračovat nebo ne, to zatím nevíme. Jisté však je to, že řada otázek zůstala nezodpovězena, pochybnosti nebyly odstraněny, do myšlenek účastníků ze strany občanů se vtírá ono známé „kdyby sem to byl býval věděl....
Celý text

Povídání o prohraném (?) sporu o Řezáčovo náměstí – část IV

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Povídání o prohraném (?) sporu o Řezáčovo náměstí – část III

Velmi, velmi za těžko bylo smířit se se silovým vítězstvím radnice nad věcnými argumenty či požadavky občanů. Někdo to vzdal, ale našli se i takoví, kteří neztratili víru v sílu věcných argumentů. Jako paní Tylová, jak plyne z následujících dvou apelů.
Celý text


Povídání o prohraném (?) sporu o Řezáčovo náměstí – část II

Ze zápisů pana Mgr. Nového, i když velmi heslovitých, je zřetelně vidět, jak marný byl souboj mezi utkvělou představou radnice o kamenném náměstíčku a snahou občanů o zachování každého kousíčku pro lidskou bytost příznivého životního prostředí. Jistě si každý umí představit, že za jednotlivými hesly je podstatně širší obsah, než se panu Mgr. Novému podařilo zachytit. Číst lze ovšem i mezi řádky – kdysi jsme to všichni uměli.
Celý text

Povídání o prohraném (?) sporu o Řezáčovo náměstí – část I

Kdybychom sestavili dokument byť jenom z  písemných aktivit zúčastněných občanů, vydalo by to jistě na několik dvacetistránkových čísel nového měsíčníku Hobulet na křídovém papíře. Avšak i výběr písemných dokladů o marném úsilí občanů z několika posledních měsíců je natolik rozsáhlý, že bude vhodné podávat ho v přiměřených dávkách, aby nebyl čtenář přemírou málo povzbudivých informací přesycen najednou.
Kdo se dostal s touto kauzou do kontaktu velmi dobře ví, že největší úsilí o zlidštění Řezáčova náměstí vyvinula paní Alice Tylová. Proto první kapitola je zcela přirozeně věnována jejímu pohledu na celou záležitost, ze kterého je též vidět, o co kolem Řezáčova náměstí šlo.
Ivan Tinka
Celý text


Občané, radnice a bezpečnost

Když jsem se vypravil na setkání rady s občany na téma bezpečnost v naší městské části očekával jsem s nadějí dvě věci:
- hojnou účast nespokojených spoluobčanů s přehršlí konstruktivních námětů,
- promyšlený projekt nového vedení radnice vycházející z programového prohlášení rady, která v něm tvrdí, že „zajištění bezpečí občanů vnímá jako jednu z nejzákladnějších priorit“.
Jak jsem se mýlil se můžete dočíst v dalším textu.
Celý text
Ivan Tinka

Pokud chce někdo zachraňovat Letnou,

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Ty nešťastné půdní byty...

Díky přenešťastnému rozhodnutí naší radnice o způsobu „rozšíření bytového fondu“ formou budování půdních bytů, doprovázenému výběrem firmy nezpůsobilé pro tuto činnost, to ještě před rokem vypadalo, že ve vybraných domech se nájemníci léta slibované privatizace dočkají až po další řadě let. S tímto problémem si naštěstí nové vedení radnice dokázalo poradit a najít optimální cestu pro postupný prodej bytů v domech s plánovanou půdní výstavbou. Tato fáze tedy dopadla pro dotčené občany příznivě, ale s nevýhodností smluv mezi Pluggetem a městskou částí si ani nové vedení zdá se neporadilo. Přestože to má rada ve svém programovém prohlášení - „Zvýšenou pozornost věnujeme dokončení projektu půdních vestaveb s důrazem na maximální možný výnos pro městskou část.“ - zatím to vypadá, že dělení získaných prostředků prodejem půd je na stejné úrovni jako před rokem.

Zvolený způsob „realizace“ půdních bytů má bohužel i další negativní aspekty spočívající v tom, že ani po prodeji půd se vesměs nejedná o koncového vlastníka bytu, ale opět o firmu se zřejmými komerčními cíli. Z toho plynou dvě velká rizika se společným jmenovatelem, kterým je minimalizace nákladů při výstavbě bytů:
- nedodržováním projektového řešení (např. zesílení stropních nebo oprava/výměna střešních konstrukcí, tepelná a zvuková izolace, a pod.),
- nedodržování podmínek výstavby (využívání zdrojů energie, vody, odpadů, výtahů a pod. ve stávající budově, na úkor původních nájemníků).

Výstavba půdních bytů je fakticky v  počátcích, přesto jsem se už setkal s řadou stížností na arogantní a bezohledné jednání stavebníků, naprosté ignorování podmínek smluv, které se stavebník svým podpisem zavázal respektovat. Obyvatelé v postižených domech se cítí vesměs naprosto bezbranní, a to přes skutečnost, že ve fungujícím právním státě existují mechanizmy, jak přimět i agresivní firmy k plnění svých závazků během výstavby. S cílem přispět ke všeobecné informovanosti v těchto záležitostech byly v dalším vybrány příslušné části smlouvy mezi stavebníkem a městskou částí, a také odpovídající citace ze stavebního zákona. To se může hodit i jiným občanům, postiženým nedodržováním stanovených podmínek stavebníky, ať malými nebo velkými.

Zkompiloval I.Tinka
Dále
ZDE.