listopadu 2006

Podobnost čistě náhodná…..

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Počítám, počítáš, počítá,….

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Reportéři ČT

je publicistický pořad, který má za úkol "tepat společenské nešvary", jak by se kdysi řeklo. Dnes mimo jiné tepal Prahu 7 a všemi oblíbenou firmu Plugget ("Pludžet", jak říkal reportér). V takřka zábavném programu vystoupil p. Hasal a za protistranu p. ing. Tinka. K silným zážitkům patřily obrázky "rozestavěné" půdy. (Jak říkala Máňa: "To je krásná půdička, tady se mi to bude věšet!"
Pro ty, kteří se baví již drahnou dobu privatizováním svých příbytků, (já k nim bohužel nepatřím), a neviděli jak se "tepe", nabízím program na kazetě, či DVD, v profesionální kvalitě i s vyobrazenými pány na obálce.
26

Setkání vedení Věcí veřejných s členy Klubu VV Praha 7

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Návrh Klubu Praha 7 Věcí veřejných

Příznivci a členové klubu Praha 7 Věcí Veřejných jsou si vědomi toho, že pro trvale dobrou práci volených orgánů ve prospěch jejich voličů nestačí ojedinělá kritika, jednotlivé náměty či dílčí návrhy, ale že je nutná dlouhodobé systematická spolupráce s těmito orgány. Jednou z možností je práce v poradních orgánech rady (komisích) nebo kontrolních orgánech zastupitelstva.
Celý text

Dokáží noví zastupitelé napravit resty svých předchůdců?

Pohled na přehled postupu privatizace u domů s plánovanými půdními byty jasně dokládá, že pro dosluhující Radu MČ nejsou ani sliby občanům ani usnesení zastupitelstva nijak závazné. Ze slíbených závazných nabídek pro 43 domů do konce října jsou odeslány nabídky pouze pro 11 domů, k vyřazení domů z půdního programu, které nemají k 30.9. pravomocné stavební povolení, nedochází vůbec. Proto je zorganizována nová petiční akce, na které se podílí petiční výbor občanů, Klub Praha 7 Věcí veřejných, Občanská sdružení Praha 7 - Janovského a Praha 7- Kamenická 39, a sdružení nájemníků v ul. Dukelských hrdinů. Petice je určena novému zastupitelstvu s nadějí, že se pokusí urychleně napravit důsledky selhání odcházející Rady MČ Praha 7.
Text petice

Jedině Kovadlina!

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Kam nám radnice, kam vykročíš?

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...