května 2009

Co se vleče neuteče...

skolka
Tak nějak by se dal charakterizovat zdlouhavý proces hledání přístupové cesty k mateřské školce U Průhonu. Přitom ale nejde o nic míň a o nic víc, než aby soud nějak rozhodl. Z poslední informace pro zastupitelstvo (viz usnesení 0131/09) plyne, že
1. Žaloba na strpění povinnosti byla podána k Obvodnímu soudu pro Prahu 7 dne 2.12.2008, ......
2. Usnesením uvedeného soudu ze dne 10.12.2008 byl zamítnut návrh na vydání předběžného opatření.
3. Od 15.1.2009 má předsedkyně senátu náš spis u sebe , a čekáme na nařízení ústního jednání v této věci.

Nic ovšem není zadarmo. Pár desítek tisíc bylo vydáno na náhradní řešení pro rodiče, když se z této školky museli přesídlit do školky Letohradská. Zadarmo jistě není ani právní zastupování městské části v této záležitosti. A nakonec, jak plyne ze žádosti ředitelky MŠ Letohradská o zajištění finančních prostředků ze strany zřizovatele na úhradu nájemného v souvislosti s uzavíráním smlouvy o nájmu nebytových prostorů mezi MŠ U Uranie a MŠ Letohradská, protože MŠ Letohradská musí platit vodné, teplo a zabezpečení objektu uzavřené Mateřské školy U Průhonu.

Co je ovšem na této kauze zarážející, že se přístup ke školce vůbec mohl „ztratit“. Nezdá se totiž pravděpodobné, že by někdo vyprojektoval a poté vystavil školku, aniž by měl ve schváleném projektu řešen také přístup k této stavbě. Proč toto původní řešení, jestliže existovalo, není vymahatelné? Proč řešení soudní cestou je tak zdlouhavě, když soudce sotva může něco nového vymyslet?
Tinka Ivan
Ivan Tinka

page157_5
(Klikněte na Pepu!)

Tak nás zvou

Na pokec. Prý budeme mít možnost zapojit se do diskuse s občany i představiteli městské části nad dalším rozvojem městské části Prahy 7. A věru záběr to bude široký, od životního prostředí, přes veřejnou správu nebo sociální soudržnost až po územní rozvoj. Jenom není jasné, jak to bude zorganizováno, ale podle pozvánky to vypadá na profesionální úroveň, neboť akci má moderovat národní koordinátor Projektu Zdravé město a ředitel Národní sítě zdravých měst ČR/NSZM ČR/, Ing. Petr Švec. Ten nás třeba po uplynutí vyměřeného času nebude vyhánět, jako náš tiskový mluvčí. No a kdyby, sejde-li se dobrá parta, můžeme pokračovat v řešení „zásadních problémů“ v nejbližší hospůdce. Tak přijďte kdo můžete, v nejhorším případě je to aspoň šance k setkání.
Oficiální pozvánka ZDE.

Tinka Ivan
Ivan Tinka

Kdo si hraje, nezlobí!

Herna
Jestli se toto rčení vztahuje i na hrací automaty, pak v Praze 7 asi zlobíme nejmíň. Kdo nevěří, může si příslušnou statistiku vyrobit sám z údajů Obecně závazné vyhlášky č. 19/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje.
Celý text

Tinka Ivan
Ivan Tinka

Dřevák nenávratně zmizel!

Drev0
Citace odpovědi z webu Prahy 7 na dotaz občana ke stavbě v „Holešovickém trojúhelnku“:
„Vzhledem ke skutečnosti, že dosud není zdejšímu stavebnímu úřadu předložena dokumentace pro vydání příslušného stavebního povolení, tak nám zatím není známo nic ani o velikosti či umístění nebo o budoucím provozovateli předpokládaného supermarketu. S ohledem na fakt, že soudem bylo zrušeno předchozí územní rozhodnutí, bude nové projednání dokumentace pro umístění stavby podle platných předpisů rovněž veřejné a tím bude zaručena i dobrá informovanost široké veřejnosti v této věci.“
Celý text

Tinka Ivan
Ivan Tinka

S mírným nádechem arogance

CKA0
Česká konsolidační agentura. Budova, která na mne působila vždy poněkud záhadně. Nebylo tajemstvím, že se v jejích útrobách jednalo o desítky miliard korun. Přestože je to docela slušný kolos (viz obrázky dále), nějak jsem za ta léta neměl štěstí, abych někoho zahlédl do této budovy vcházet nebo z ní vycházet. To se ale má změnit.Česká konsolidační agentura. Budova, která na mne působila vždy poněkud záhadně. Nebylo tajemstvím, že se v jejích útrobách jednalo o desítky miliard korun. Přestože je to docela slušný kolos (viz obrázky dále), nějak jsem za ta léta neměl štěstí, abych někoho zahlédl do této budovy vcházet nebo z ní vycházet. To se ale má změnit.
Celý text

Tinka Ivan
Ivan Tinka