března 2009

Pořizování zásad územního rozvoje

Holesovice
Existují možnosti, kdy se občané mohou seznámit s rozvojovými plány města a případně se k nim i vyjádřit. I když šance na ovlivnění je zanedbatelná, je to alespoň příležitost. Jedna z nich plyne z oznámení na úřední desce ZDE. Jedná se o veřejné jednání k návrhu zásad územního rozvoje (ZÚR) Prahy, které se bude konat dne 2.4. 2009 od 10.00 hodin ve velkém zasedacím sále Útvaru rozvoje hl. m. Prahy Vyšehradská 57, Praha 2. V rámci informovanosti co nejširšího počtu občanů pokládá magistrát za vhodné, aby oznámení o projednání bylo vyvěšeno na úředních deskách městských částí po dobu 30-ti dnů.
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání ZUR HMP je zveřejněno také na úředních deskách Magistrátu hl.m.Prahy, Jungmannova ul. 35/29, Praha 1 v  době od 18. února 2009 do 6. dubna 2009 včetně.
Kompletní dokumentace návrhu ZUR HMP (textová a grafická část) a úplný návrh na vydání návrhu ZUR HMP formou opatřením obecné povahy jsou vystaveny k nahlédnutí od 18. února 2009 do 6. dubna 2009 včetně, např. ZDE.
Námitky mohou podávat v souladu s odst.2 § 39 zákona č .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím a zástupce veřejnosti.
Připomínky může podat každý.
Celý text

Tinka Ivan
Ivan Tinka

Poslední sbohem

Drevak11
Kdo ze starousedlíků nebo obyvatel dlouhodobě žijících v Praze 7 by neznal bývalé sídlo místní správy – národní výbor, neboli „dřevák“. Původně zde nová budova měla stát snad už někdy v roce 2006. Nyní ale už zřejmě nenávratně dozrál čas na rozloučení s dřevákem.
Celý text
Tinka Ivan
Ivan Tinka

Nespokojení Pražané

Zizkov
Kdo občas pohlédne i za humna jistě si povšimne, že z času na čas se občané potýkají s problémy, které jim ztrpčují život, kdy narážejí na hradbu nepochopení, uměle vytvářených překážek, kličkování. Ale hlavně, kdy s nimi mocní odmítají komunikovat. Pak nádoba přeteče, a lidé se začnou bouřit. Z poslední doby se stalo známým občanské sdružení Žižkov nejen sobě ZDE, které usiluje o průhlednou a spravedlivou privatizaci bytů. Pro zájemce lze doporučit např. videozáznam ZDE, případně podrobné informace ZDE.
Občanské sdružení Žižkov (nejen) sobě našlo podporu také u občanského sdružení Občané za svá práva v Praze ZDE, které pořádá na podporu Žižkováků celopražskou demonstraci ve čtvrtek dne 26. března 2009 v 8.00 hod. na Mariánském náměstí, Praha 1 (před MAGISTRÁTEM hl. m. Prahy). Na organizaci demonstrace se podílejí i další občanské iniciativy v Praze.

Tinka Ivan
Ivan Tinka

page157_5
(Klikněte na Pepu!)

Miliardová škoda, viník žádný

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Vltavská – vizitka Prahy 7

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...