Privatizace bytů opět mediálně

Po televizní reportáži se problematika privatizace bytů v domech s půdními vestavbami opět dostala do médií, tentokrát do Pražského deníku. Autor Henrich Varga nazval svůj článek Privatizace v Ho1ešovicích má konečně zelenou, s podtitulkem Lidé by měli byty vlastnit do konce října. Článek vyšel 20.1.07 v oddíle Zpravodajství a zde je jeho plný text.
Text článku

Důvěra a podpora starostovi

JecmenekPodle prvních kroků nového vedení radnice se zdá, že zatímco dřívější vedení hledalo spíše důvody proč něco udělat nejde (a dokázalo to sáhodlouze vysvětlovat), nové vedení nabralo kurs k věcnému řešení problémů. Alespoň u privatizace v domech s půdními byty se to tak jeví, i když zatím není zcela jasné, jaký výstup od starosty a nových radních směrem k zastupitelům můžeme doopravdy očekávat. Doufejme však, že současné kroky rady nejsou jenom zastíracím manévrem, ale jsou míněny jako seriózní přístup k řešení problému, který tady zanechalo minulé vedení radnice. Se skutečností se brzy seznámíme, a to na jednání zastupitelstva 29.1.07.
Celý text

Jak bude dál sloužit Hobulet občanům Prahy 7?

images

Nejsem patrně sám, kdo pociťuje naprostou absenci když ne kritických, tak alespoň vyvážených informací o činnosti radnice v naší městské části prostřednictvím novin MČ Hobulet. Nevšiml jsem si, že by někomu bylo dovoleno byť se jenom zmínit o kauze projektu výstavby půdních bytů (dosud uspokojivě neuzavřené ), o kauze likvidace státních podniků v Praze 7, kde je až podezřele ticho po pěšině, nebo o některých nápadně drahých stavebních zakázkách. Nevšiml jsem si, že by vedení radnice bylo kdykoliv nuceno svá problematická rozhodování veřejně obhajovat třeba právě na stránkách radničních novin.
Celý text

Udávat či neudávat?

Na toto téma se rozproudila diskuse na diskusním fóru internetových stránek městské části, kde na radu jednoho spoluobčana obracet se na l. 156 píše p. Stejskal: „Asi vám nerozumím: Pokud na hlavní třídě na zákazu zastavení, či na chodníku pravidelně tato auta stojí a kolem jezdí nevšímavě vozy všech policií, tak to mám udat, aby se to začalo řešit? To mi otevíráte nové obzory.“
Celý text

Věci veřejné vers. výbory a komise Věci veřejné vers. výbory a komise Věci veřejné vers. výbory a komise

Klub Praha 7 Věcí veřejných nabídl dopisem předsedkyně klubu P. Tuzarové celkem 12 profesionálně zdatných občanů pro práci ve výborech a komisích z řad svých členů a příznivců, kteří by svoji kvalifikaci jistě dokázali v těchto orgánech úspěšně uplatnit. Na zasedání dne 5.12. uložila rada starostovi připravit odpověď na tento dopis do 19.12.06 (viz příspěvek níže), což splněno nebylo, ale bylo přesunuto jako úkol pro radu, připravit odpověď do 29.1.07, kdy má být řádné zasedání zastupitelstva MČ.
Celý text

Rebelové uspěli?

Ani ne měsíc od setkání starostů městských částí Praha 1 – 22 (proběhlo 12.12. 06 – viz příspěvek níže) se zdá, že se rýsuje řešení. Otevřený dopis, který vzešel z tohoto setkání, ve kterém vytýkali ministerstvu práce a sociálních věcí problematické řešení nového systému vyplácení sociálních dávek, přiměl ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase, aby se sešel se zástupci pražského magistrátu i radnic.
Celý text