února 2008

Když právníkům nejdou počty

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Čistota půl života

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Kdo chce psa bít.

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Plnění programového prohlášení rady - majetek

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Kostlivci ve skříni ZPS

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Technická!

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Dveřmi ven, oknem zpátky

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Může za to pan Stejskal!

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Kácím, kácíš, kácí...a kácejí a kácejí

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Veřejné zasedání zastupitelstva 11.2.2008

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Spojil jsem nepříjemné s neužitečným

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

ZPS versus přespolní

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Z rozpočtu MČ pro rok 2008

V přílohách usnesení rady č. 102/08 lze najít řadu zajímavých informací o plánovaných příjmech a výdajích naší městské části ZDE. Některé položky by sice potřebovaly pro laika bližší vysvětlení, ale celkovou orientaci v hospodaření radnice je možné získat. Rozpočet je plánovaný jako vyrovnaný. Alespoň několik základních údajů z těchto dokumentů je vybráno do následujícího textu, třeba v podrobnějším zkoumání jednotlivých položek naleznou zalíbení i další zájemci.
Ivan Tinka
Celý text

Ohrožení hlukem

Ochrana lidského zdraví před hlukem je zakotvena v §§ 30-34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, specifikace limitů pro hluk je pak podrobně uvedena v nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. O vymahatelnosti tohoto zákona a nařízení vědí jistě svoje lidé ze sdružení Občané postižení Severojižní magistrálou, kteří po třináctiletém úporném boji dosáhli úspěchu: Magistrát musí do roka snížit hluk z magistrály v oblasti ulice 5. května. 
I.Tinka
Celý text

Líbí se vám Porsche?

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...