prosince 2006

Konference Věcí veřejných

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Je HOBULET otevřený kritickým názorům občanů?

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Informace o setkání pražských starostů

Starostové jako rebelové?
Pražští starostové odmítají nechat tunelovat městské části státem! Na prvním společném setkání starostů městských částí Praha 1 – 22, které proběhlo 12.12. na radnici Prahy 6, se kromě vzájemného představování a domlouvání se dalších pravidelných schůzek začalo zostra. Hlavním tématem jednání totiž byl nový zákon o sociálních službách, který začne platit od nového roku, a který bude mít konkrétní dopady na všechny pražské radnice.
starost
Pokračování

Návrh na členy komisí do Věcí veřejných v Radě MČ Praha 7

Usnesení rady č. 2114/06 ze dne 5.12.2006
Rada MČ P7 po projednání bere na vědomí: Dopis, adresovaný R MČ P7 č.j. R MČ-D-101/06 od Petry Tuzarové, předsedkyně Klubu Praha 7 Věcí veřejných, Milady Horákové 861/74, Praha 7, ve věci doplnění členů komisí a výborů Rady a Zastupitelstva ve volebním období 2006-2010.
Ukládá úkol:
Vyřídit a předložit na jednání R MČ P7 odpověď na dopis adresovaný R MČ P7 č.j. R MČ-D-101/06 od Petry Tuzarové, předsedkyně Klubu Praha 7 Věcí veřejných, Milady Horákové 861/74, Praha 7, ve věci doplnění členů komisí a výborů Rady a Zastupitelstva ve volebním období 2006-2010.
Určen: starosta Ječmének Marek
Termín: 19.12.2006

Psi ve městě versus čistota veřejných komunikací.

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...

Jakpak jsou na tom v jiných městských částech?

Summary only available when permalinks are enabled. Read More...