Stromovka 6 týdnů před termínem – aneb rok poté

Titulek
Tak ještě jednou, do třetice, rok poté...tentokrát Stromovka. Začátkem května roku 2008 byla v otázkách a odpovědích na webu Prahy 7 poskytnuta ke stavbě tunelu Blanka následující odpověď: „Injektáže z povrchu skončili 28.2.2008 a úpravy travnatých ploch k 31.3.2008 – jak jsme slíbili. Travnaté plochy byly předány OOP MHMP bez závad.“
Dále se ještě píše: „Základna stavební firmy Metrostav, a.s. v záboru kolem Šlechtovky je z důvodu provádění sanačních injektáží z vyražených geologických štol, neboť geologie při ražbě silničních tunelů je podstatně horší než předpokládal projekt. Z toho důvodu využíváme stávajícího zázemí a doinjektováváme v podzemí ražbu silničních tunelů. Veškeré práce budou ukončeny do 31.5.2008 vč. demontáže sil a odvozu buněk stavby. Od té doby bude pouze zachováno stávající zajištění Šlechtovy restaurace pro ražbu silničních tunelů a příjezd ke Šlechtovce budou mít pouze pracovníci geomonitoringu provádějící 3 x týdně měření.“
Pak ale bylo vše jinak – že by předtucha s tou podstatně horší geologií než předpokládal projekt?
Celý text

Tinka Ivan
Ivan Tinka

( Možná ) nedoceněná Štvanice

Nabr1
V loňském roce byla na těchto stránkách předložena série pohledů z Bubenského nábřeží na zelenou oázu ostrova Štvanice. Neméně zajímavé jsou i pohledy opačným směrem – z ostrova k Bubenskému nábřeží. Při procházce východní částí ostrova, odkud jsou následující záběry, se mi vybavila doba bohužel již dávněji minulá, kdy jsme s dětmi navštěvovali příjemné otevřené koupaliště, na které si mnozí pamětníci jistě vzpomenou. Dnes je tato část poměrně opuštěná, návštěvníci dojdou nanejvýš k tenisovým kurtům. Pokud by někdo hledal klid na procházku nebo posezení v trávě, bez bruslařů nebo cyklistů jako ve Stromovce, zde jistě šanci má. A pro všechny, kdo se k takové návštěvě neodhodlají, přináším aspoň pár obrázků z „druhého břehu“.
Celý text

Tinka Ivan
Ivan Tinka

Zastupitelstvo

Radnice
Již delší dobu si lámu hlavu nad tím, proč vlastně potřebujeme tolik zastupitelů, když nakonec hlasování probíhá systémem „jako jeden muž“. Teď se mi případné poznání opět oddálí, protože nejbližší zasedání zastupitelstva si musím ze závažných pracovních důvodů nechat ujít. Proto tato pozvánka s nadějí, že se nějaký náhradník najde a případné zajímavosti z průběhu zasedání se mi tak „donesou“. Nuže tedy, 2. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 je svoláno na pondělí dne 20.dubna 2009 od 15.00 hodin do velké zasedací místnosti č. 227 Úřadu Městské části, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7.
Celý text

Tinka Ivan
Ivan Tinka

Řezáčovo náměstí – také rok poté

Inspirovaly mne fotky pana Tinky – parčíku kolem kostela sv.Antonína.
Něco se povede, něco ne.
O nudné šedi nemá už smysl psát, ale jak dopadlo „zvýšení kulturnosti místa“, o čemž jsme byli opakovaně přesvědčováni, posuďte sami.
Alice Tylová

DSC00586
Celé náměstí od podzimu do jara nesvítilo, toto je důvod. Od března sice svítí, ale s touto „opravou“.

DSC00588
Jeden psí záchod byl zrušen a deset dalších velkoryse vytvořeno. Myslíte, že to úklidová firma ještě zvládne umýt? Za ty peníze ….

DSC00590
Pitná voda – i fontánka je dobrý patník, jen doufejme, že filtrace tohoto uzavřeného okruhu je dostatečná.

DSC00592
Na takovou lavičku je opravdu radost usednout

DSC00593
Alespoň něco kvete ….

DSC00600
Čerstvě zalito – také si myslíte, že poplatky jsou odpovídající způsobeným škodám?


page157_5
(Klikněte na Pepu!)

ZPS v Praze 6

ZPSP6
Nedávno jsme se v otázkách a odpovědích na webu P7 mohli dočíst, že se ve vedení MČ Praha 7 začaly projednávat změny, které souvisí se zavedením tzv. „smíšených“ parkovacích zón, které by rozšířily možnosti placeného parkování pro návštěvníky, ale přitom by tyto zóny nevyřazovaly z parkování rezidenty. S něčím podobným počítá Praha 6 od samého počátku, a tak může i pro nás být zajímavé, jak to tam hodlají řešit.
Celý text

Tinka Ivan
Ivan Tinka

Nová radnice

Nova radnice
O stavbě nové radnice Prahy 7 se mluví už hodně dlouho a stálo to i nějaké finanční prostředky. Nejnověji se opět dostává do popředí budova Elektrických podniků, pro kterou si městská část nechává zpracovat znalecký posudek na ocenění budovy i technické posouzení stavu budovy.
Celý text

Tinka Ivan
Ivan Tinka

Rok poté

Antonin2009
Po zkušenostech s rekonstrukcí Řezáčova náměstí jsem patřil k těm, kdo měli vážné obavy z podobného osudu i parčíku u kostela sv. Antonína. Naštěstí, v tomto případě snad bude výsledek rekonstrukce přece jenom podstatně lepší.
Zatímco Řezáčovo náměstí zůstává jako šedá, téměř jednolitá kamenná hmota, parčík u kostela má naději dorůstat do zeleně i do květů. Nově vysázené stromy svoji ochotu už projevují, tráva se také nenechává pobízet. Jak je vidět z následujících dvou obrázků z dubna 2008 a z dubna 2009 nevyznačuje se současný stav takovou bohatostí zeleně a květů jako stav loňský, budoucnost ale jak se zdá může mít parčík bohatší. Můžeme si jenom přát, aby se parčík vyhnul pozornosti ničitelů a na případné poškození byla vždy k dispozici pečlivá ruka k nápravě.

Duben2008
Duben 2008

Duben2009
Duben 2009

Tinka Ivan
Ivan Tinka


page157_5
(Klikněte na Pepu!)